fredag 16 september 2016

Initiativ och inspiration


Veckans händelse är att majoriteten meddelar att vi vill planera för framtidens skola.  Vi vill bjuda in till dialog i en bred och djup process för att hitta en optimal lösning för en framtida skola. Självklart ska miljö, hållbarhet, effektivitet, pedagogik, utrusning, placering och alla tänkbara aspekter vägas in. En djup ekonomisk konsekvensanalys för såväl investeringen som den framtida driften måste till och kunna motivera satsningen. Också helheten för hela kommunens pedagogiska verksamhet ska vägas in.

 

Läs pressmeddelandet i föregående blogginlägg.

 

I övrigt inleddes veckan med KSAU sammanträde där vi hade överläggning med representanter för Regionförbundet om vår sym på framtida viktiga faktorer att beakta i länets kommande Regionala utvecklings strategi.

 

Vår intresseorganisation hade i onsdags bjudit in till ordförandedag med bla statsminister Stefan Lövén, borgmästaren i Roskilde Joy Mogensen och framtidsforskare Anders Ekholm på talarlistan. Mycket intressanta och lärorika föredrag där jag bla noterade:

Håll i, globalisering och urbanisering måste vi alla förhålla oss till

Efterfrågan och behov hos brukare måste gå före politiska ambitioner

Utmaning att utbildning och jobbattraktion styrs mot kommande behov

Alla vill mer och strävar efter ett allt bättre liv

Fokusera på varför saker sker, varför det finns olika viljor. Sök lösningar.

Politiken är i en legitimitetskris, all politik handlar om människor

Se till att medborgarna förstår varför, vinn förtroende

Digitaliseringen är vår tids mest gigantiska omvälvning och berör allt och alla

Framtidsspaning och utmaningar; demografin, värderingar, autonomi

Rädsla och okunskap är vår tids största faror

 

Jag har torsdag-fredag deltagit i nätverksträff med kommunalråd och kommunchefer från Östergötland och norra småland. Förutom tid för många bra informella samtal, bland annat om Yxern med Linköpings KS ordförande Kristina Edlund, så delgavs vi två seminarier i temana att bli vuxen, professor Kerstin Johansson och arbetsmarknadens utmaningar, professor Karl Wennberg.

 

Jag har med mig nya kunskaper som ska lyftas in i mitt och andras arbete i Vimmerby kommun. Att mötas och få nya kunskaper och influenser är fantastiskt viktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar