tisdag 13 september 2016

Framtidens skola planeras


Nuvarande Astrid Lindgrens skolas byggnad är i stort behov av renovering och upprustning. Men även om vi lägger stora belopp på skolan blir det en gammalmodig byggnad där dagens pedagogiska utmaningar har svårt att uppfyllas.

 

Därför vill vi inleda en bred och djup process för att hitta en optimal lösning för en framtida skola. Självklart ska miljö, hållbarhet, effektivitet, pedagogik, utrusning, placering och alla tänkbara aspekter vägas in. Det är också viktigt att de värden som Astrid Lindgren representerar framkommer i skolan.

 

En djup ekonomisk konsekvensanalys för såväl investeringen som den framtida driften måste till och kunna motivera satsningen. Också helheten för hela kommunens pedagogiska verksamhet ska vägas in.

 

Här följer M och S gemensamma pressmeddelande.

 

 

Vi planerar framtidens skola - medborgardialog blir en del av processen

 

Nu vill vi bygga en ny skola i Vimmerby tätort. Vi kommer starta medborgardialog för att få fram ett bra underlag som kan möta framtida pedagogiska utmaningar.

- Vi vet att det finns ett behov, men vi ska lyssna och börjar därför med ett blankt papper, säger Helen Nilsson (S) och Tomas Peterson (M).

 

Astrid Lindgrens skola är idag i behov av stora renoveringar. I budgeten för kommande år finns 40-45 miljoner avsatta för detta ändamål. Pengar som inte kommer skapa den pedagogiska miljö som det finns behov av. Marie Nicholson (M) säger:

-Vi tror helt enkelt inte att vi med dessa insatser får en skola som kan möte de framtida pedagogiska utmaningarna som vi står inför. De socialdemokratiska och moderata partigrupperna har nu under en tid fört ett resonemang om vad som behöver göras.

Slutsatsen är att starta en bred process som vi önskar leder till att en ny skola byggs.

-Vi vill nu ha en bred dialog med många grupper för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt om skolans utformning, innehåll och placering, säger Helen Nilsson (S). Det har länge funnits kritik gentemot de lokaler som idag finns i Astrid Lindgrens skola och som alla vet är det inte optimalt att renovera på gamla lokaler som inte är redo att möta framtida utmaningar.

 

Den gamla skolan tillsammans med Granen kan gå ut till försäljning. Antingen som en helhet eller var för sig. Vi vill ta in anbud för att se vilka idéer som finns kring detta attraktiva område i centrala Vimmerby.

-Självklart är en signal att det behövs mer boende för våra kommuninvånare säger Helen Nilsson (S).

 

-Vi ser här en möjlighet att kunna frigöra medel till att delfinansiera en ny skola, säger Tomas

Peterson (M), som samtidigt påpekar att finansiering och driftekonomi måste vara klargjort.

 

Målet är att en skola med en modern teknik som ger miljö- och klimatvinster och får ner

driftkostnaderna. Utifrån detta så vill vi också att skolan får så hög nyttjandegrad av lokalerna som är möjligt.

 

-Vi vill pröva på att ha en bred medborgardialog och också ta in forskningen för att hamna så rätt som möjligt, säger Peter Högberg (S). Genom att tillsätta en projektgrupp med processledare hoppas partierna att så många som möjligt kan ge inspel och med forskare få ta del av de senaste rönen hur en framtida skola bör utformas.

 

-Som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden känns det otroligt spännande att få vara med och leda en sådan här process, som jag tror är den första av detta slag i Vimmerby. En process där vi låter medborgarna vara en del i projektets inledning, säger Lis-Astrid Andersson (S).

 

Representant för Astrid Lindgrens familj är informerad och ser positivt på att namnet Astrid

Lindgrens skola följer med till en ny och modern skola där Astrid Lindgrens anda kan vara en vital del i verksamheten.

 

-Med dagens pressinformation så startar vi processen om en ny skola säger Tomas Peterson (M). Han säger vidare -att det är viktigt att lokalerna blir flexibla så vi inte bygger fast strukturer som intekan ändras över tid.

 

För mer information kontakta:

Helen Nilsson (S) 0492-76 90 86, Tomas Peterson (M) 0492 76 90 02

Lis-Astrid Andersson (S) 070- 216 97 71, Marie Nicholson (M) 072-319 65 33

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar