fredag 2 september 2016

Eon ledningen och Yxern


Just tillbaka från ett möte mellan Eon, Kinda och Vimmerby kommuner för information och inspel kring den nya 130 kV ledningen som ska byggas mellan Vimmerby, via SödraVi, Gullringen , Horn och till Kisa.

Ledningen är en mycket viktig infrastrukturinvestering för alla berörda orter. Dagens elmatning till Södra Vi och Gullringen har nått kapacitetstaket och saknar alternativa matningsvägar. För att industrin ska kunna expandera, två av våra viktigaste företag ligger i dessa orter, och samhället kunna utvecklas liksom att en elektrifiering av Stångådalsbanan kräver en ny elförsörjning.

Alla har alla varit överens om behovet av en ny ledning men tvisten har stått om byggteknik och sträckning av ledningen. Vimmerby kommun har stöttat markägare med flera som önskat en nedgrävd ledning men nu är beslutet fastlagt att Eon får bygga en luftledning.

Kommunerna framförde framförallt tre viktiga medskick till Eon.

1.Bygg inte med kreosotimpregnerade stolpar. Kreosot är på väg att förbjudas inom EU och är ett mycket skadligt gift. Det finns alternativa material.

2. Bygg gärna med enstolpe konstruktion. Det ger längre avstånd mellan stolparna och medger en smalare ledningsgata. Nackdelen är att stolparna blir högre och syns längre.

3. Bygg ut och modernisera distributionsnäten runt den nya ledningen så hela anläggningen blir modern.

Eon önskar en fortsatt dialog och stor öppenhet till alla intressen kring den nya ledningen. Kommunerna bjuds in att delta i en referensgrupp där även LRF ska bjudas in.

Öppna informationsmöten ska hållas under hösten och kommunfullmäktige ska få information i januari. Det ska bli intressant att följa arbetet som planeras bli klart under 2019.

Sist men inte minst, ÄNTLIGEN ett beslut i rätt riktning för Yxern. Länsstyrelsen förbjuder regleringsföretaget att helt öppna luckorna och rus-tappa sjön. När nivån når 90,05 möh. Långt ifrån tillräckligt men åtminstone en ljuspunkt i den bedrövliga situation vi levt i sedan i våras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar