fredag 23 september 2016

Ekonomi och utveckling


Budgetarbete och ekonomi tas på största allvar. Jag får ibland intryck av debattinlägg i media att vi inte tar kommunens ansträngda driftsekonomi och skuldsättning på allvar. Jag kan försäkra att det tas på största allvar av majoriteten även om vi ser både ljuspunkter och pekar på svårigheter att nå kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar, liksom flaggar för viljeinriktningar i kommande investeringar.

 

Det är för oss ett stort bekymmer att många inte ser en ekonomisk verklighet som ska hanteras efter en kostnadsdrivande folkomröstning. Just nu när det är som viktigast att ta ansvar för välfärden i Vimmerby lyser fortsatt alla utlovade goda förslag med sin frånvaro.

 

Har i veckan deltagit i flera viktiga möten, förutom vårt eget kommunstyrelse-sammanträde har Turistbyrån haft styrelsemöte, länsstyrelsen haft möte om förväntat asylmottagande, ledningsmöte i vår inköpssamverkan med Hultsfred, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås kommuner.

 

Ett viktigt strategimöte med medlemmarna i Itsam där förutom den fortsatta fiberutbyggnaden i de sex kommunerna också framtida strategier i kompetens- och systemutveckling var på agendan. Det är min slutsats att Vimmerby kommun hade inte varit så långt framme i It utveckling och fiberbyggnad om vi inte varit medlemmar i Itsam.

 

Nästa vecka har kommunfullmäktige sammanträde på måndagskvällen. På mötet finns möjlighet för envar att ställa frågor till kommunens politiker om sådant som rör den kommunala verksamheten. För mer information se kommunens hemsida.
Välkomna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar