fredag 9 september 2016

Dialog och möten


Denna vecka har präglats av majoritetsdiskussioner i olika utvecklingsfrågor, kommunstyrelsesammanträde och deltagande i kväll med Företagarna och kväll med Aktiespararna. Men veckans händelse i Vimmerby är nog besöket av fyra representanter från vår systerstad Mukono i Uganda. 

Det är lika fascinerande varje gång vi möts hur stort utbyte vi kan ha mellan ungdomar, näringsliv och demokratiutveckling även om vi har så olika förutsättningar. Våra gäster har fått se och lära mycket om oss i Vimmerby efter ett späckat program där många politiker och medarbetare deltagit på olika sätt. Tack Therese Jigsved, Peter Knutsson och Carina Johansson för er insats.

På kommunstyrelsens sammanträde i tisdags beslutade vi att lämna pappersrutinerna bakom oss och från årsskiftet hantera all dokumentation digitalt. Sparar tid och pengar för oss alla. Vi fortsätter också diskussionerna hur bredbandsutbyggnaden kan ske till alla hushåll och företag i kommunen.

Vi för positiva samtal med Astrid Lindgrens familj om utvecklingen på Näs och andra frågor i Vimmerby kommun. Att ha den dialogen fortlöpande är verkligen bra, och den kraft som Vimmerby får genom dialogen är mycket värdefull.

Inom kort kommer en medborgarenkät att skickas ut genom SCB för att vi ska få en bild av vad alla i kommunen tycker i olika frågor. Detta blir ett viktigt underlag för fortsatt utveckling i kommunen. Jag hoppas att alla som får enkäten på ett uppriktigt sätt besvarar den, det är för din egen framtids bästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar