fredag 19 augusti 2016

Sommaren fortsätter i Vimmerby.


                                                  

Äntligen har vi fått lite regn i trakterna, skrev jag förra veckan. I går, torsdag 18/8, kom också en rotblöta på de flesta håll, den första på två månader. Många av våra gästande turister tycker nog inte som jag utan vill ha det soligt och varmt. Eller som Jocke Johansson uttryckte det när vi träffades igår ”idag blir inget besöksrekord i parken”. Men Jocke, Nils Nyman, kommunens stadsarkitekt Sara Dolk och jag hade ett givande samtal inför detaljplaneringen av de markområden kommunen kommer att överlåta till Stiftelsen på Näs. Det är viktigt att vi får en bild över hur vi bör tänka, det handlar om hur vi önskar stadens utveckling kanske 25 år framåt. Konstruktiva och positiva samtal där vi tillsammans lyfter idéer och lär känna varandras visioner på ett mycket utvecklande sätt.

Problematiken kring tappningen av Yxern ställs nu på sin spets. På de möten som arrangerats under torsdagseftermiddagen belyste kammarkollegiets Nils Leine den komplexa situationen med vattendomen och den som han menar allt för rigida hållning som regleringsföretaget tillämpar. Det är inte 1938års samhälle och natursyn som regleringen ska skötas efter idag utan man måste med det självkontrollansvar vi har i dagens Sverige ha mod att fatta rätt beslut utifrån dagens tillämpning och rättsmedvetande.

Nästa vecka är de flesta åter i tjänst efter välbehövliga semestrar och veckan inleds med en avstämning i olika akuta ärenden inom förvaltningar och kommunledning. Därefter har vi plandialog i aktuella planärenden där handläggare, ansvariga tjänstemän och politiken samråder om frågor i olika planärenden. Kommunstyrelsen samlas till första sammanträde efter sommaruppehåll på tisdag. Kallelsen med ärenden finns på kommunens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar