torsdag 25 augusti 2016

Nu är vi igång


Nu har arbetsrutinerna kommit igång och de flesta är tillbaka på jobbet efter välbehövliga semestrar. Vi började veckan med en genomgång i den förstärkta kommunchefsgruppen om flyktingmottagandeläget i kommunen. Det är för närvarande lugnt och de turistboenden som i vintras var välbelagda har ännu inte upphandlats inför hösten av migrationsverket. Vi väntar intensivt på att Telia ska resa en mast i Locknevi så att avdelningen på Vimarhaga kan frigöras till äldreboende som planerats. Fortsatta möten under dagen med aktivitetskalender inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och Plandialog med Miljö-och Byggnadsnämnden. Ärenden som diskuteras är tex bostadsförsörjning, förskolesituationen, Näs, Industrimark/etableringar, Resecentrum, Granen detaljplan, AL-skolan renovering, ny lokalisering halkbana. Sena eftermiddagen går till inläsning och förberedelse inför kommunstyrelsens första sammanträde på tisdagen.

Skolorna startar också på måndagen. Det har varit en del turer kring skolskjutsar som också har diskuterats politiskt, inte minst hur Horn/Hycklinge ungdomar ska ta sig till Vimmerby gymnasium. Jag konstaterar att det saknas behöriga lärare på flera tjänster, att det är få nybörjare i flera landsortsskolor, att det är ökat elevantal i skolorna i staden.

Under tisdagens KS sammanträde beslutar vi bland annat tillföra Barn- och Utbildningsförvaltningen resurser för utökad matematikundervisning och välja Peter Fjällgård (V) och Ola Gustavsson (kd) till nya ersättare i arbetsutskottet.

Migrationsverket nye chef för norra Kalmar län, Cecilia Karlsson, besökte oss på onsdag eftermiddagen. Intressant information om den nya organisationen och hur man bedömer utvecklingen för asylsökande. Ett stort problem är de fortfarande långa handläggningstiderna av asylprövning som gör att man fortsatt behöver boenden, men antalet nyanlända anvisade till Kalmar län är lågt.

Torsdag möter vi revisorn som ska granska Kultur- och Fritidsverksamheten i kommunen. Vi har ett avstämningsmöte om läget i kommunen med vår ungdomshandläggare och polis. Vi har ett lugnt läge och även om villainbrotten var flera stycken i början av augusti så är det betydligt färre i år från årets början än motsvarande period 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar