torsdag 25 augusti 2016

Nu är vi igång


Nu har arbetsrutinerna kommit igång och de flesta är tillbaka på jobbet efter välbehövliga semestrar. Vi började veckan med en genomgång i den förstärkta kommunchefsgruppen om flyktingmottagandeläget i kommunen. Det är för närvarande lugnt och de turistboenden som i vintras var välbelagda har ännu inte upphandlats inför hösten av migrationsverket. Vi väntar intensivt på att Telia ska resa en mast i Locknevi så att avdelningen på Vimarhaga kan frigöras till äldreboende som planerats. Fortsatta möten under dagen med aktivitetskalender inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och Plandialog med Miljö-och Byggnadsnämnden. Ärenden som diskuteras är tex bostadsförsörjning, förskolesituationen, Näs, Industrimark/etableringar, Resecentrum, Granen detaljplan, AL-skolan renovering, ny lokalisering halkbana. Sena eftermiddagen går till inläsning och förberedelse inför kommunstyrelsens första sammanträde på tisdagen.

Skolorna startar också på måndagen. Det har varit en del turer kring skolskjutsar som också har diskuterats politiskt, inte minst hur Horn/Hycklinge ungdomar ska ta sig till Vimmerby gymnasium. Jag konstaterar att det saknas behöriga lärare på flera tjänster, att det är få nybörjare i flera landsortsskolor, att det är ökat elevantal i skolorna i staden.

Under tisdagens KS sammanträde beslutar vi bland annat tillföra Barn- och Utbildningsförvaltningen resurser för utökad matematikundervisning och välja Peter Fjällgård (V) och Ola Gustavsson (kd) till nya ersättare i arbetsutskottet.

Migrationsverket nye chef för norra Kalmar län, Cecilia Karlsson, besökte oss på onsdag eftermiddagen. Intressant information om den nya organisationen och hur man bedömer utvecklingen för asylsökande. Ett stort problem är de fortfarande långa handläggningstiderna av asylprövning som gör att man fortsatt behöver boenden, men antalet nyanlända anvisade till Kalmar län är lågt.

Torsdag möter vi revisorn som ska granska Kultur- och Fritidsverksamheten i kommunen. Vi har ett avstämningsmöte om läget i kommunen med vår ungdomshandläggare och polis. Vi har ett lugnt läge och även om villainbrotten var flera stycken i början av augusti så är det betydligt färre i år från årets början än motsvarande period 2015.

fredag 19 augusti 2016

Sommaren fortsätter i Vimmerby.


                                                  

Äntligen har vi fått lite regn i trakterna, skrev jag förra veckan. I går, torsdag 18/8, kom också en rotblöta på de flesta håll, den första på två månader. Många av våra gästande turister tycker nog inte som jag utan vill ha det soligt och varmt. Eller som Jocke Johansson uttryckte det när vi träffades igår ”idag blir inget besöksrekord i parken”. Men Jocke, Nils Nyman, kommunens stadsarkitekt Sara Dolk och jag hade ett givande samtal inför detaljplaneringen av de markområden kommunen kommer att överlåta till Stiftelsen på Näs. Det är viktigt att vi får en bild över hur vi bör tänka, det handlar om hur vi önskar stadens utveckling kanske 25 år framåt. Konstruktiva och positiva samtal där vi tillsammans lyfter idéer och lär känna varandras visioner på ett mycket utvecklande sätt.

Problematiken kring tappningen av Yxern ställs nu på sin spets. På de möten som arrangerats under torsdagseftermiddagen belyste kammarkollegiets Nils Leine den komplexa situationen med vattendomen och den som han menar allt för rigida hållning som regleringsföretaget tillämpar. Det är inte 1938års samhälle och natursyn som regleringen ska skötas efter idag utan man måste med det självkontrollansvar vi har i dagens Sverige ha mod att fatta rätt beslut utifrån dagens tillämpning och rättsmedvetande.

Nästa vecka är de flesta åter i tjänst efter välbehövliga semestrar och veckan inleds med en avstämning i olika akuta ärenden inom förvaltningar och kommunledning. Därefter har vi plandialog i aktuella planärenden där handläggare, ansvariga tjänstemän och politiken samråder om frågor i olika planärenden. Kommunstyrelsen samlas till första sammanträde efter sommaruppehåll på tisdag. Kallelsen med ärenden finns på kommunens hemsida.

fredag 12 augusti 2016

Fortsatt sommar i Vimmerby.


                                       

Äntligen har vi fått lite regn i trakterna, inte mycket men det har räckt för att Lillån ska börja rinna och dammen vid Gästgivarhagen har åter fyllts. Värre, mycket värre, är det för Yxern. Katastrofen är ett faktum och förvärras dag för dag då vattnet fortsätter sjunka. Här räcker inte med kraftiga regn utan här måste till krafttag från länsstyrelse och kraftverksägare. Under sommaren har jag själv och tillsammans med kommunalrådet i Västervik Tomas Kronståhl tagit flera initiativ för att något ska hända. Senast tillskrev vi Regeringen för ett agerande- inget svar ännu. I nästa vecka kommer advokatfiskal Nils Leine från kammarkollegiet hit och besöker också Yxern tillsammans med tf landshövding Malin Almqvist. Men det räcker inte med skrivelser, uttalanden och besök, det måste till handling.

Allt är dock inte elände. Det är glädjande att Åbro Bryggeri har haft en riktigt bra sommar och att Ljunghälls gjuteri går mot upprepat rekordresultat. Vi har och fortsätter ha en bra besökssommar med fantastiska siffror på Näs och i Astrid Lindgrens Värld. Media är fylld av reportage från välbesökta evenemang på många platser runt om i vår kommun och det ena avlöser det andra.

På onsdag den 17 augusti är det 20 år sedan kungen och drottningen invigde Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping och trafiken med kustpilentågen. Satsningen har varit ett lyft för Vimmerby kommun och hela regionen men vi måste tyvärr fortfarande kämpa för varje investering i banan som är så välbehövligt och skulle ge den här delen av Sverige en välbehövlig injektion.

Nästa vecka börjar med att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på måndag. Några av de 20 ärendena är information om förslaget till nytt avtal om turistbyråverksamheten, behov av ny gruppbostad, yttranden över regional strategi för hälsa och kultur och över regional biblioteksplan , samt beredning av kommunstyrelsens budget 2017.

I kväll ska jag gästa Eksjö kommun som bjudit in till Eksjö International Tattoo, något jag ser fram mot som en höjdpunkt i sommar.