fredag 8 juli 2016

Politisk samverkan


                                                

Vimmerby har lång tradition av samverkan mellan partier över blockgränser. Ett mycket nära samarbete mellan moderater och socialdemokrater i Vimmerby kommun har visat sig framgångsrikt och oerhört konstruktivt. Detta gemensamma arbetssätt karaktäriseras av ett förtroendefullt samarbete mellan förvaltningar och den politiska ledningen. Vimmerby kommun ska fungera administrativt och präglas av rationell ekonomisk förvaltning samt vara effektiv i sina beslutsprocesser.

Det moderata ledarskapet tillsammans med socialdemokraterna eftersträvar en politisk viljeinriktning som står i samklang med våra moderata respektive socialdemokratiska värderingar. Partiernas politiska värderingar är ledstjärnor i detta arbete.

Nuvarande politisk ledning uppskattar det arbete som våra förvaltningar dagligen bidrar med. Att samordna och utveckla de tillgångar vi har i Vimmerby kommun är en grannlaga uppgift. Uppföljning av landstingets och de regionala strukturernas utveckling är väsentligt att beakta det i moderata och socialdemokratiska ledarskapet.

Inkludera – inte exkludera landsting och regionala instanser är viktigt. Våra kommunala förvaltningar bidrar med utredningar, bereder ärenden, kunskaper, kontaktytor i de samarbeten som förekommer mellan kommuner.

Partierna bedriver ständig dialog i sammanträden och beredningsmöten som är protokollförda. Vi har också gruppmöten inom partierna och tillsammans i majoriteten.

Demokrati bygger på samarbete och samförstånd utifrån politiska värdegrunder. Det moderata/socialdemokratiska politiska ledarskapet i Vimmerby fungerar utmärkt. Arbetet sker med stor respekt för demokratiska spelregler.

 

Sommaren är här och med den semester och avkoppling. 

TREVLIG SOMMAR !

Återkommer efter semesteruppehåll på min blogg vecka 32.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar