fredag 1 juli 2016

Den bästa veckan hittills


I måndag beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom den Avsiktsförklaring om framtida ägar- och driftsformer för Astrid Lindgrens Näs som tecknats mellan kommunen, Astrid Lindgrens Värld, Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning och Barndomshemmets ägare. En fantastisk bra överenskommelse som jag tror kommer betyda mycket för utvecklingen av Näs och hela Vimmerby kommun. Läs mer om uppgörelsen på kommunens hemsida och i media.

På kommunfullmäktige behandlades och bifölls också de viktiga ärendena om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2015, budgetramar för kommunen år 2017, försäljning av en tomt på nya Ceos-området och tillstyrkan av nya avtal mellan Vimmerby Energi och Miljö samt Åbro respektive Arla.

Ett viktigt dokument som en del i processen om stärkt lokal attraktionskraft i Vimmerby kommun tecknades på måndagen mellan alla kommunfullmäktiges politiska partier. Dokumentet finns på kommunens hemsida.

Fiberfrågan i Vimmerby har förts framåt i flera överläggningar i veckan och vi fortsätter med ett par överläggningar på måndag.

I onsdags var flera företrädare från kommunen och andra intressenter inbjudna till Tekniska Verken i Linköping för en överläggning om kortsiktigt och långsiktigt agerande om Yxerns reglering. Bilden av den katastrofala situation som sjöns låga vattenstånd nu medför delas av alla. Tekniska Verkens styrelse har uppdragit åt bolagets VD att nu tillse att en omprövning av vattendomen kommer till stånd. Detta är ett mycket glädjande besked. Däremot är man mer tvekande till att sänka tappningen under de 0,8 m3/s som nu tappas och som så innerligt väl behövs för att inte helt ödelägga sjön. Jag har idag haft kontakter med både tf landshövding Malin Almqvist och länsstyrelsens chefsjurist samt regleringsföretagets ordförande för att medverka till att en sänkt tappning omedelbart sker. Jag hoppas verkligen det blir framgångsrikt.

I onsdags fick jag inviga Midnattsolsrallyt som nu går av stapeln i Vimmerby. Ett fantastiskt evenemang och KAKs ordförande Peter Wallenberg JR lovordade i sitt anförande det enorma engagemang och vilja till medverkan som visats av motorklubbar, föreningar, näringsliv, sponsorer, kommunen och många entusiaster. Det känns verkligen att vi all har en stor och god Vimmerbyanda som vi ska vara stolta över och rädda om.
Den här veckan har varit den bästa sedan jag fick förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande i oktober förra året. Tack.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar