fredag 10 juni 2016

Redan fredag


Denna vecka inleddes med nationaldagsfirande i Källängsparken i Vimmerby. Ja det började egentligen med ett musikkårs lett fantåg från kulturskolan via torget till Källängsparken. Fantastiskt väder, feststämning och fina uppträdanden på scenen. Staffan Samuelsson höll ett berörande tal där han berättade om den stora fina insats han har gjort tillsammans med många andra goda krafter för att ta emot och härbergera ett stort antal asylsökande i Vimmerby.

Tjugosju ärenden på kommunstyrelsens sammanträde upptog hela tisdagen. Uppmärksammade ärenden var de avtal som är på väg fram mellan Vimmerby Energi & Miljö och Arla respektive Åbro. Bra avtal för alla parter. Ett annat viktigt ärende var vår syn på förslaget att sänka hastigheterna på alla stora tillfartsvägar till Vimmerby. Katastrofalt förslag tycker vi. Ett ärende som inte uppmärksammats men som är viktigt för alla invånare är den policy som föreslås antas av kommunfullmäktige om hantering av synpunkter och klagomål som inkommer till Vimmerby kommun. Vi ger nu riktlinjer om hanteringen och att det ska ske inom en kort tid. Läs hela föredragningslistan på kommunenens hemsida. Protokollet läggs snart ut också.

Tisdag kväll har jag information med ordförandegruppen i majoriteten, på onsdagskvällen får alla partiers gruppledare samma information och på torsdagskvällen är det moderata fullmäktigegruppen. Huvudpunkterna har varit de förslag till budgetramar 2017, utvecklingen på Näs och vårt egna förhållningssätt till varandra. Det är en stor enighet i alla dessa tre forum i ärendena. Jag vill hävda att den politiska samsynen på kommunens utsatta ekonomi, utvecklingen för Näs och vikten av att ha goda relationer mellan oss politiker är väldigt god.

I kväll ska jag lyssna på Stig Blomkvist som kommer till kvällssoffan i Källängsparken, där veckan började. I morgon ska det bli roligt att närvara vid invigning av tredje kapitlet av Trädgårdarna på Näs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar