fredag 17 juni 2016

Astrid Lindgren


Astrid Lindgrens Värld har invigt Bröderna Leijonhjärta med två nya miljöer.Helt fantastiskt fint och roligt. Det kan inte nog lovordas det som hänt i Vimmerby under vintern/våren och som nu öppnats för parkens besökare. Välgjort, med duktiga skådespelare som förhöjer hela upplevelsen.För att markera att kommunen värdesätter det fokus som nu sätts på att vara modig, så tillkännagav vi igår vid invigningen av Bröderna Leijonhjärta miljöerna att kommunen instiftar ett stipendium att tilldela en elev i årskurs 7 på Vimarskolan och en elev i årskurs 7 på Astrid Lindgres skola.Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort.”Jonatans ord till brodern Skorpan i sagan om bröderna Lejonhjärta är ord vi ofta använder när vi talar om mod. I boken Bröderna Lejonhjärta berättar Astrid Lindgren om de modiga bröderna som slåss mot de onda och som vågar ta svåra beslut gång på gång.

Stipendiet instiftas för att uppmuntra alla elever till att våga vara modiga precis som Jonatan och Skorpan. Kriterierna för stipendiet kommer att arbetas fram under hösten men grundtanken är att stipendiet ska ges till elever som ”visat prov på mod under året, i Jonatan och Karl Lejonhjärtas anda”.Mod är ett av våra ledord i Vimmerby kommun och det utvecklingsarbete som Astrid Lindgrens Värld bedriver och som lockar så många från när och fjärran är fantastiskt. Vi är glada att de har modet att fortsätta driva utvecklingen av parken och sagomiljöerna som finns där..


Ägarformerna för Astrid Lindgrens Näs

För en tid sedan presenterade vi att det förs överläggningar om framtida ägarformer för Astrid Lindgrens Näs. Jag vill bekräfta att diskussionerna har gått framåt i en mycket positiv och kreativ anda.

Syftet är att skapa en långsiktig stark och uthållig ägarlösning som både kan fortsätta utveckla verksamheten och än mer lyfta fram hur viktig Astrid Lindgren är som kulturperson och samhällsförebild till gagn för Vimmerby, Astrid Lindgrens familj och hela kultursverige

Jag hoppas att snart kunna presentera en bred lösning som alla intressenter står bakom och att det kan läggas fram för beslut till kommunfullmäktige den 27 juni.

Kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni

Här är de viktigaste ärendena:                                                                                                         Framtida organisation för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs                            Ekonomiuppföljning för maj månad 2016                                                                                      Motion om att utreda utbyggnad av hemrehabilitering i Vimmerby kommun                                       Revisorernas granskning av Vimmerby kommuns fiberprojekt                                                              Synpunkter avseende eventuellt föreläggande Astrid Lindgrens skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar