fredag 6 maj 2016

Globträdet på Näs


Barn och ungdomar är Globträdets ambassadörer och handlar om framtidsmöten. Trädet har i alla tider och i de flesta kulturer varit en mötesplats där människor stannat till, vilat ut, samtalat och sedan vandrat vidare. I går firades 10 års jubiléet av Vimmerbys Globträd, den gamla Almen på Näs ”sockerdricksträdet”. 

Vi samlades ungdomar, Vimmerbys barnpiloter, och politiker för samtal om hur vi bättre ska ta tillvara ungas idéer i vår kommun. Jätteintressanta samtal och jag hoppas vi ska komma vidare med en utökad dialog och hitta bra mötesplatser.

Till grund ligger FN:s konvention om barns rättigheter som i Vimmerby dokumenterats i en policy för arbete med barnkonventionen. I vårt dokument understryker vi att det gäller för alla upp till 18 år. Barnkonventionen är en folkrättsligt bindande överenskommelse.

Vimmerbys policy som är antagen av kommunfullmäktige i december 2009 anger bland annat:

  • Alla barn och ungdomar ska ha samma rättigheter och lika värde.
  • Alla nämnder i Vimmerby ska beakta barnperspektivet vid beslut.
  • Alla barn och ungdomar i Vimmerby har rätt att komma till tals, vara delaktiga och deras åsikter ska beaktas i förhållande till ålder och mognad.
Se hela policydokumentet på kommunens hemsida vimmerby.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar