fredag 27 maj 2016

Meg Rosoff i Vimmerby
 

Just nu besöker årets ALMA-pristagare, författaren Meg Rosoff Vimmerby och möter barn på Astrid Lindgren skolan. Hon kommer också att besöka Näs. Själv får jag träffa Meg i kväll. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är instiftat av Sveriges regering och uppgår till fem miljoner kronor vilket gör det till världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris. Priset delas ut till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare och kan ges till en eller flera mottagare, oavsett språk eller nationalitet. Själv får jag träffa Meg i kväll.

Vi måste bli bättre att möta och tillmötesgå våra företagare. Svenskt Näringslivs enkätundersökning visar att vi i kommunen, politiker och tjänstemän, behöver skärpa oss betydligt. Att vi då i veckan som gått haft flera möten med teman som integration och arbetslivsutveckling, social utveckling med mera känns bra. Vi har också haft dialog med ungdomsrepresentanter från våra högstadieskolor och gymnasiet, samtalat med enskilda medborgare och företagare samt en grupp från ett av våra fina bostadsområden i Vimmerby stad.

I veckan har fiber och It frågor liksom fortsatt arbete kring utvecklingen på Näs varit i fokus.

I morgon är det vårmarknad i Vimmerby och då kan ni träffa mig och andra förtroendevalda och lämna synpunkter eller ställa frågor. Välkomna.

fredag 20 maj 2016

En vecka med många positiva händelser


Måndag

Dagen börjar med samtal där Itsam deltar hur vi kan gå vidare med fiberutbyggnaden i Vimmerby kommun. Det börjar öppna sig intressanta möjligheter men det kräver eftertanke och analys.

 Vi startar upp en grupp inom kommunen som nu tar ett gemensamt grepp om hur vi bäst ska genomföra den fördjupade samverkan med Astrid Lindgrens Värld och Saltkråkan om Näs. Har under dagen flera kontakter med Nils Nyman, barnbarn till Astrid Lindgren och koncernchef i Saltkråkan, och till min hjälp vår duktiga kommunikatör Petra Genfors för att tillsammans få ihop ett gemensamt pressmeddelande.

Läser i media att efter att USA:s äldste avlidit finns det nu bara en person känd på hela jorden som föddes på 1800 talet och alltså levt under tre olika sekel. Tänk, när jag växte upp var alla äldre födda på 1800 talet. Min dotter som är född i slutet av 1980 talet, får hon uppleva 2100 talet? Tankarna svindlar.

Tisdag

Kommunstyrelsen genomför en studieresa. Först till Kulturskolan. Vilken kompetens och förmåga som visas upp, imponerande. Sedan går resan till Vimmerby IF och Skobes Arena. En förening som verkligen, liksom flera andra föreningar i kommunen, arbetar med barn- och ungdom med stor integrationssträvan, eller enklare ”alla ska med”. Astrid Lindgrens Värld blir nästa anhalt. Bygget av nya Bröderna Leijonhjärta miljön liksom nya högkvalitativa boenden för besökare är intensivt. Jocke Johanson berättar att det investeras för ca 120 mnkr i år i parken. Jag och flera med mig som är med på resan, som vet om våra diskussioner om Näs kan inte annat än känna en stor tillfredsställelse. Sista anhalten blir Flaka Mjölk AB. Två glada entusiastiska familjer som trots de kärva tiderna för mjölkproduktion framgångsrikt driver ett modernt lantbruk. Vi bjuds på kaffe med flakakaka - mums.

 Onsdag

Vår kommuniké om det pågående samverkansarbetet för ett stärkt framtida Näs släpps, och självklart blir mediakontakterna många. Eftermiddagen i Kisa på Itsams kontor tillsammans med Erik Paulsson, centerns representant i Vimmerby Fibernät AB:s styrelse, för fortsatta samtal om framtiden för fiberutbyggnaden i Vimmerby kommun. Många väntar otåligt på våra besked men jag vägrar kasta kommunen in i nya satsningar utan en rejäl plan. Kommer hem vid 18 tiden , sätter mig på åkgräsklipparen ett par timmar.

Torsdag

Socialnämnden har sammanträde. Man får en positiv prognos för ekonomin presenterad och föreslår att i den situationen så känns det angeläget att få dela med sig av det extra budgetanslaget om 5 mnkr som KSAU föreslagit till nämnden, till Barn- och Utbildningsnämnden som nu har det mycket ansträngt att hålla sin budget.

Mycket snyggt gjort av Socialnämnden och förvaltningen. Det är så här vi river stuprören och visar att vi kan se en helhet inom hela vårt kommunala välfärdsuppdrag.

På kvällen har vi stämma i Yxerns Fiskevårdsområdesförening och jag lämnar efter många år över ordförandeklubban till Magnus Danlid.

Fredag

Börjar med ett presidiemöte mellan Barn och Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsen tillsammans med respektive förvaltningschef. Vi får det första resultatet av höstens genomförda enkät bland ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Omdömena och svaren från ungdomarna är bättre i denna enkät en senaste från år 2012. En mer djupgående analys kommer till sommaren. Undersökningen är gjord i de flesta av länets kommuner och Eksjö kommun genom Linnéuniversitetet.

 

fredag 13 maj 2016

Varför missnöjd.


Det var inte bra att ha misslyckats att få alla att förstå att kommunens ekonomi måste vändas och att det behövs kraftfulla åtgärder. Men det är än värre att inte oppositionen kunnat prestera någon konkret besparing över huvud taget som man skroderade med i propagandan inför folkomröstningen.
I stället försenar oppositionen nödvändig byggnation vid Astrid Lindgrenskolan, föreslår bidrag till en förening som inte finns finansiering till. Nu står vi här med en stram budget som ska göras allt för att klara, men då gäller det att inte bara sitta med vid bordet utan också komma med förslag till förändring och vara villig att ta ansvar. Eller som det uttrycks på Ingela Nilsson Nachtweijs blogg ”Om man vill och kan men inte gör, då vill man inte!”
När ett statligt verk för att uppfylla egna mål om minskade personskador I trafiken föreslår åtgärder som riskerar utvecklingen I en hel region då blir jag också missnöjd, mycket missnöjd. Det måste till en helt annan syn och förståelse för hur avgörande viktig en bra infrastruktur är.
För en tid sedan föreslog man nedläggning av Stångådalsbanan och nu begränsad framkomlighet på alla stamvägar kring Vimmerby genom hastighetsbegränsningar. Låt verket återfå sin uppgift att skapa förutsättningar för en positiv trafikutveckling, annars byt verkets namn till Avvecklingsverket.

fredag 6 maj 2016

Globträdet på Näs


Barn och ungdomar är Globträdets ambassadörer och handlar om framtidsmöten. Trädet har i alla tider och i de flesta kulturer varit en mötesplats där människor stannat till, vilat ut, samtalat och sedan vandrat vidare. I går firades 10 års jubiléet av Vimmerbys Globträd, den gamla Almen på Näs ”sockerdricksträdet”. 

Vi samlades ungdomar, Vimmerbys barnpiloter, och politiker för samtal om hur vi bättre ska ta tillvara ungas idéer i vår kommun. Jätteintressanta samtal och jag hoppas vi ska komma vidare med en utökad dialog och hitta bra mötesplatser.

Till grund ligger FN:s konvention om barns rättigheter som i Vimmerby dokumenterats i en policy för arbete med barnkonventionen. I vårt dokument understryker vi att det gäller för alla upp till 18 år. Barnkonventionen är en folkrättsligt bindande överenskommelse.

Vimmerbys policy som är antagen av kommunfullmäktige i december 2009 anger bland annat:

  • Alla barn och ungdomar ska ha samma rättigheter och lika värde.
  • Alla nämnder i Vimmerby ska beakta barnperspektivet vid beslut.
  • Alla barn och ungdomar i Vimmerby har rätt att komma till tals, vara delaktiga och deras åsikter ska beaktas i förhållande till ålder och mognad.
Se hela policydokumentet på kommunens hemsida vimmerby.se