fredag 22 april 2016

Vimmerby Fiber


En lyckad satsning med många misslyckanden. Bästa tänkbara kommunikation är avgörande för framtida välfärd, tillväxt och attraktivitet. Detta har vi åstadkommit i en stor del av kommunen och nu ser vi att Telia vill fortsätta utbyggnaden även i de mindre tätorterna - utmärkt.
Helt rätt från början.
När marknaden, läs Telia, visade ointresse för små orter som Vimmerby, valde vi att i egen regi och tillsammans med byalag som fick offentligt stöd och gjort stora egna uppoffringar, bygga ett fibernät i kommunen för att ligga i framkant. Prognoser och kalkyler togs fram och alla partier och politiker i fullmäktige ställde upp på satsningen. En stor poäng med vårt fibernät är att det kan erbjudas alla operatörer.
Många saker kunde gjorts bättre.
Vi har anlitat riktigt duktiga grävare och fiberinstallatörer och byalagen har gjort ett mycket gott jobb. Investeringarna har överlag blivit billigare än kalkylerat. Genom byalagen har vi fått väldigt hög anslutningsgrad på landsbygden. Men vi har varit väldigt svaga kommunikatörer och säljare i våra orter. Vi fick snart konkurrens från Telia i några samhällen och staden där man helt enkelt var snabbare än oss. Kommunens bräckliga ekonomi kom i dagen och vi tvingades kraftigt dra ner på investeringstakten och vi har nu svårt att uppfylla alla förväntningar. Men vi har för ca 55 mnkr fått ett kraftfullt stamnät av fiber i kommunens västra delar med stor framtidspotential för nya användnings-områden och till dess kan vi hyra ut ledig kapacitet. Vi slipper också betala trafikavgifter till andra för vår egen datatrafik med ca 1,5 mnkr per år.
Det ska bli rätt igen.
Vi har mycket färdigt för framtiden men sedan kommunfullmäktige i september 2012 antog IT-infrastrukturprogrammet har också mycket ändrats. Därför har vi gjort halt i de gamla planerna och tänker nu göra omtag för framtiden. Ska vi fortsätta utbyggnaden i egen regi? Ska vi och i så fall hur, samverka med annan eller flera andra aktörer? Sa vi gå ur satsningen, vad får det för konsekvenser? Jag är övertygad att vi ska komma vidare med fiber i Vimmerby, det är en fråga om överlevnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar