fredag 8 april 2016

Våldsbejakande extremism


Jag har idag varit i Oskarshamn på en seminariedag för att få kunskap om bakgrunder och hantering av våldsbejakande extremism. På vägen mot Vimmerby får jag höra att en butik i Hultsfred har bombhotats – tankarna far mot attentaten i Paris och Bryssel och att vi verkligen lever i en tid där extremt våld även finns i vår omedelbara närhet.
Alla trossamfund verkar aktivt mot extremism.
Det första seminariepasset handlade om de 45 trossamfund som finns i Sverige och hur de samverkar med myndigheter och med varandra för att begränsa våld och hjälpa människor i kris. Det kan konstateras att alla samfunden finns med i ett nätverk och att man samfällt gör en stor insats för att motverka extremism.   
Tidiga insatser och uppmärksamhet.
Samhället och alla vi medborgare behöver vara observanta och inte negligera även harmlösa men felaktiga beteenden. Att inte reagera eller säga ifrån är att legitimera beteenden som i förlängningen kan få svåra konsekvenser.
Islam – historia och nutid.
Islam är en mycket spridd tro som finns i många länder och i många varianter. Det är endast en mycket liten gren som vuxit fram under senaste 50 åren som är våldsbejakande. Man måste veta att koranen inte alls ger stöd åt allt det våld som utförs med islam som täckmantel.
Det är människorna som har ansvaret.
Det är hur läror tolkas och hur extremister väljer att i handling finna stöd för sitt agerande som är det farliga. Inga läror i världen utgör någon fara utan det är de som tolkar dem som är faran. Det är därför man måste finna och vägleda de som är på fel väg så tidigt som möjligt.
Det är inga flyktingar som far till Syrien och krigar.
Av de ca 400 som valt att resa till Syrien för att kriga så är bara en handfull invandrare som inte är födda i Sverige. De allra flesta är uppväxta i Sverige, har varit i förskola och gått i svensk skola. Det finns inte något fall av att de ensamkommande ungdomarna farit tillbaka för att kriga. De flesta återvändarna är barn under sex år, sedan är det deras mammor och i minst utsträckning männen.
Vi ska i Vimmerby samla alla goda krafter så att vi motverkar allt våld.
  
 
 
 

1 kommentar:

  1. Centerpartiet har initierat en motion som alla partier i kommunfullmäktige står bakom om att ta fram en policy mot främlingsfientligeht och en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Det arbetet behöver snarast komma igång så det vore bra om den motionen snarast kan hanteras av kommunfullmäktige så att arbetet kommer igång. Integrationsstrategiarbetet på politikernivå behöver också påbörjas i samverkan med socialförvaltningens påbörjade arbete med strategin. Dessa frågor bör priotiteras anser jag.

    SvaraRadera