fredag 29 april 2016

När går tåget?


Linköpings kommun är en part i de inledda förhandlingarna om en ny tänkt höghastighetsjärnväg. Linköping gläds mycket åt den planerade satsningen och ser också stora möjligheter för omlandet inom 60 minuters avstånd från en ny station.
Vimmerby är inte med.
Tyvärr finns inte Vimmerby med på de kartor som idag eller efter en tänkt byggd snabbtågsjärnväg sträcker sig 60 minuter från Linköping. Att det är så idag är ett faktum, men så får det inte vara då en ny snabbtågsjärnväg är byggd.
Stångådalsbanan måste rustas.
Det är oerhört centralt för oss, jag vill till och med uttrycka det som en överlevnadsfråga, att vi får ned restiden till ca 45 minuter. Idag tar det ca 80 minuter. Det låter inte så mycket men det skulle möjliggöra universitetsstudier med pendling, arbetsresor med pendling, besök på universitetssjukhus över dagen och dessutom utan problem resa över dagen till Stockholm. Alla kommunerna utefter banan skulle få ett kraftigt lyft. Jag menar att investeringen skulle bli lägre än 1 % av vad höghastighetssystemet skulle kosta.
Nu går båten.
Idag är det premiärtur med Gotlandsbåten mellan Västervik och Visby. Fantastiskt roligt, men betyder det något för oss i Vimmerby? Det är klart det gör, än fler resenärer får anledning komma till Vimmerby och ta möjligheten att besöka oss.
Allt välstånd grundas på kommunikation.
Genom alla tider har samspel mellan människor betytt utveckling. Att främja och skapa mötesplatser där man utbyter varor, tjänster och tankar är ett prioriterat samhällsbygge. Mötesplatserna ska präglas av mångfald och att ge alla lika goda förutsättningar att ta sig till mötesplatserna är för mig del av infrastrukturbygget.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar