fredag 15 april 2016

Budget 2016
Nej rubriken är inte fel. I  november 2015 fastställde kommunfullmäktige budget för år 2016. I beslutet innefattades en förändrad skolstruktur där skolorna i Djursdala och Gullringen samt förskolan i Pelarne skulle avvecklas. 

Folkomröstning i februari 2016.

I folkomröstningen i februari om bevarande av de nedläggningsbeslutade skolorna blev utfallet tydligt att överväldigande många ville bevara skolorna och att politiken skulle göra motsvarande besparing på annat sätt inom skolan. Förändringen av Pelarne förskola låg tidigt och var så långt förberedd att verksamheten upphörde den 31 mars och förskolan är därefter i malpåse.

Omarbetad budget för 2016 blir start för budget 2017.

Sedan kommunfullmäktige den 29 februari beslutade att följa folkomröstningen och bevara skolorna pågår ett omställningsarbete med budget 2016 med genomlysning av inte bara skolans område utan också socialnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. Arbetet är brett och sker tillsammans med center representanter och i dialog med alla politiska partier i fullmäktige. För att vinna tid och haett effektivt arbetssätt tangerar vi också budget 2017.  

Nästa vecka

kommer några följdbeslut till kommunstyrelsen som påverkar en del omsorgsbrukare i kommunen. Vi får också förhandspresentation av genomlysningar från revisorerna, dels av Vimmerby fiber och dels av bokslutsgranskningen. En viktig vecka väntar.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar