fredag 18 mars 2016

Vimmerby i utvecklingKul med kulturskolans utveckling
I veckan har överenskommelse träffats med kulturskolan i Hultsfred om samnyttjande av utbildning inom de flesta klassiska orkesterinstrumenten. Lösningar för dans och drill har hittats i Vimmerby och de flesta av ”gamla” kulturskolans utbud finns kvar men i ny tappning. Det nya ger utveckling och möjligheter samtidigt som det sparar resurser.
Full fräs på Näs
Utvecklingen på Näs är enastående. Tillsammans med den namnkunniga styrelsen är ett arbete med att framtidsanpassa organisation och ägande inlett. Den höga utvecklingstakten och alla ambitioner kräver nyorientering på alla plan, allt i linje med Vimmerbys tillvaratagande av Astrid Lindgrens gärning just i hennes barndomsmiljö.
Bra resultat trots brister
Kommunens ekonomiska resultat som i det närmaste är klart blir över förväntan, drygt +18 mnkr. Detta tack vare tillfälliga extra intäkter från fastighetsförsäljningar och återbetalade försäkrings-pengar. Och trots rejäla underskott i de stora välfärdssektorerna skola, barn- familje- och äldreomsorg. Vi har fortsatt förbruka långt mer resurser än jämförbara kommuner. Därför fortsätter den nödvändiga jakten på ändrade strukturer och nya arbetssätt och kravet att spara för uteblivna skolnedläggningar.
Lösningar för Pelarne förskola
Att driva Pelarne förskola med två barn är varken lämpligt eller hållbart. Därför rekommenderas Barn och utbildningsnämnden att hålla förskolan stängd och att ge alla barn där föräldrarna önskar, andra lösningar. Vi kommer att ha dialog med föräldrar och andra intresserade om det finns förutsättningar att på annat sätt driva en förskola i Pelarne.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar