fredag 11 mars 2016

Vimmerby i centrumTänk dig Vimmerby med omnejd som ett växande konferens-centrum med fler restauranger, hotell och landsbygdsaktiviteter. Det är just vad vi har möjlighet bli som navet i en ny föreslagen storregion. En av få orter som kan nås inom rimlig tid för endagsmöten eller med flerdagskonferenser där spännande kringaktiviteter på Astrid Lindgrens Näs eller i Nils Holgerssons Värld, eller varför inte på Skobes arena ingår. Vimmerby har länge haft alla dessa goda förutsättningar och nu blir de ännu bättre som centrum i en ny region. Jag är inte avundsjuk på alla de kommuner som kan få en höghastighetsjärnväg där tågen rusar förbi i enorm hastighet, men jag vill ha snabba och pålitliga förbindelser mellan Vimmerby och våra regioncentrum för sjukvård, universitet och samhällsutveckling.
Så bra att arbetsförmedlingen inte ska lägga pengarna på kontor och lokaler i Vimmerby utan fortsätter med utåtriktade aktiviteter i än större utsträckning, just där resurserna gör som störst nytta.
I veckan hade ett arbetsutskott i kommunstyrelsen nypremiär. Jag tror det blir ett bra forum för majoritet och opposition att tillsammans bereda ärenden i tidigt skede.
Arbetsutskottsledamöterna har också träffats för att tillsammans diskutera alternativa åtgärder till landsbygds skolnedläggning så att kommunens ekonomi klaras.
Appropå internationells kvinnodagen i veckan så vill jag gärna framhålla att i nämndspresidier och bland förvaltningschefer är i Vimmerby kommun 10 av 15 personer kvinnor.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar