onsdag 23 mars 2016

Stilla veckan


Inte har denna vecka varit särskilt stilla även om det är för mig en kort vecka på jobbet.
Blåmåndagen
Börjar morgonen med att klä mig med två olika strumpor.
Inkommen till stadshuset börjar vi med en genomgång i kommunledningen om läget för oss om hanteringen av asylsökande och ensamkommande barn. Inströmningen till kommunen har sedan förra månaden varit mycket låg, snarare tvärt om flyttas det nu ut från Oxgården som förbereder för sommarens gäster.
Fortsätter med plandialog tillsammans med Miljö- och Byggnämnden. Flera viktiga ärenden såsom VA frågan vid Snesnaren lyfts och diskuteras.
Eftermiddagen ägnas åt KSAU där revidering av budgeten är huvudnummer och fastslås att minst 10 mkr behöver sparas i kommunens tre stora verksamhetsområden.
Dagen avslutas med kommunfullmäktigesammanträde där jag har att svara på och debattera två interpellationer samt informera ledamöterna om kommunstyrelsens verksamhetsområde. Vi utser också nytt presidie i Barn- och Utbildningsnämnden.
Vita tisdagen
Möte förvaltningschefer, kommunledning, KF presidie och KSAU om hur vi ska förbättra samarbetsklimat och få en mer positiv anda i kommunen med anledning av personalchefens upprop om arbetsmiljön för några veckor sedan.
Träff med Vimmerby IF om framtidsfrågor för integrationsarbete och utveckling av verksamheten.
Dymmelonsdag
Heldag med överläggningar och utvecklingsfrågor inom kommunen med extern medverkan. Fantastiskt viktigt att vi tillvaratar våra möjligheter och inte fastnar i hemmablindhet.
Nu är jag ledig skärtorsdag och åter för att lyssna på Marcus Oscarsson på tisdag morgon. Det ska bli riktigt spännande.
Glad Påsk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar