fredag 4 mars 2016

KF KS B2016 Itsam M årsmöte KSO nätverkKommunfullmäktige (KF) i måndags kväll. Intressanta ärenden var landsbygdens utveckling i Vimmerby kommun där jag redovisade fibersatsning, framtagande av landsbygdsprogram osv., ställningstagande i folkomröstningen där det utan debatt enigt beslutades att följa alternativ B ”bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vimmerby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen  på andra områden inom skola och förskola”.

Kommunstyrelsesammanträde (KS) på tisdag där ekonomichefen redovisade att det behöver sparas ca 12 mkr för att kompensera bevarande av skolor och förskola samt ej uppnådda besparingar inom andra områden. Beslutades utse Helen Nilsson (s), Tomas Peterson (m), Ingela Nilsson Nachtweij (c) och Erik Paulsson (c) till ledamöter i nybildat arbetsutskott inom kommunstyrelsen. Helen kommer att bli ordförande och kan då vid oenighet i någon fråga fälla avgörande  

På tisdagskvällen träffades alla fullmäktiges partier och fick redovisning av ekonomichefen om effekten av att bevara skolor och förskola samt ej uppnådda besparingar. Det är alldeles nödvändigt att nu hitta nya åtgärder som ger långsiktig besparing på hela 12 mkr, en riktig gemensam utmaning att revidera budget 2016 för ALLA  kommunens politiker.

Onsdag morgon möte med Itsam representanter för dialog om den analys och framtidsplan för Vimmerby fiber som måste fram.   

Onsdag kväll har Vimmerby moderatförening årsmöte och Claes Wetterström omväljs till ordförande och ny vice ordförande blir Niklas Gustafsson. Kvällens tema var diskussion om kommunens ekonomi.

Torsdag-fredag ordförandenätverksträff med Östergötlands läns kommunstyrelseordförande plus Tranås, Vimmerby, Västervik och Hultsfred under ledning av Linköpings Universitets grupp för kommunstrategiska studier (CKS). Många intressanta teman och lärorika diskussioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar