onsdag 23 mars 2016

Stilla veckan


Inte har denna vecka varit särskilt stilla även om det är för mig en kort vecka på jobbet.
Blåmåndagen
Börjar morgonen med att klä mig med två olika strumpor.
Inkommen till stadshuset börjar vi med en genomgång i kommunledningen om läget för oss om hanteringen av asylsökande och ensamkommande barn. Inströmningen till kommunen har sedan förra månaden varit mycket låg, snarare tvärt om flyttas det nu ut från Oxgården som förbereder för sommarens gäster.
Fortsätter med plandialog tillsammans med Miljö- och Byggnämnden. Flera viktiga ärenden såsom VA frågan vid Snesnaren lyfts och diskuteras.
Eftermiddagen ägnas åt KSAU där revidering av budgeten är huvudnummer och fastslås att minst 10 mkr behöver sparas i kommunens tre stora verksamhetsområden.
Dagen avslutas med kommunfullmäktigesammanträde där jag har att svara på och debattera två interpellationer samt informera ledamöterna om kommunstyrelsens verksamhetsområde. Vi utser också nytt presidie i Barn- och Utbildningsnämnden.
Vita tisdagen
Möte förvaltningschefer, kommunledning, KF presidie och KSAU om hur vi ska förbättra samarbetsklimat och få en mer positiv anda i kommunen med anledning av personalchefens upprop om arbetsmiljön för några veckor sedan.
Träff med Vimmerby IF om framtidsfrågor för integrationsarbete och utveckling av verksamheten.
Dymmelonsdag
Heldag med överläggningar och utvecklingsfrågor inom kommunen med extern medverkan. Fantastiskt viktigt att vi tillvaratar våra möjligheter och inte fastnar i hemmablindhet.
Nu är jag ledig skärtorsdag och åter för att lyssna på Marcus Oscarsson på tisdag morgon. Det ska bli riktigt spännande.
Glad Påsk

fredag 18 mars 2016

Vimmerby i utvecklingKul med kulturskolans utveckling
I veckan har överenskommelse träffats med kulturskolan i Hultsfred om samnyttjande av utbildning inom de flesta klassiska orkesterinstrumenten. Lösningar för dans och drill har hittats i Vimmerby och de flesta av ”gamla” kulturskolans utbud finns kvar men i ny tappning. Det nya ger utveckling och möjligheter samtidigt som det sparar resurser.
Full fräs på Näs
Utvecklingen på Näs är enastående. Tillsammans med den namnkunniga styrelsen är ett arbete med att framtidsanpassa organisation och ägande inlett. Den höga utvecklingstakten och alla ambitioner kräver nyorientering på alla plan, allt i linje med Vimmerbys tillvaratagande av Astrid Lindgrens gärning just i hennes barndomsmiljö.
Bra resultat trots brister
Kommunens ekonomiska resultat som i det närmaste är klart blir över förväntan, drygt +18 mnkr. Detta tack vare tillfälliga extra intäkter från fastighetsförsäljningar och återbetalade försäkrings-pengar. Och trots rejäla underskott i de stora välfärdssektorerna skola, barn- familje- och äldreomsorg. Vi har fortsatt förbruka långt mer resurser än jämförbara kommuner. Därför fortsätter den nödvändiga jakten på ändrade strukturer och nya arbetssätt och kravet att spara för uteblivna skolnedläggningar.
Lösningar för Pelarne förskola
Att driva Pelarne förskola med två barn är varken lämpligt eller hållbart. Därför rekommenderas Barn och utbildningsnämnden att hålla förskolan stängd och att ge alla barn där föräldrarna önskar, andra lösningar. Vi kommer att ha dialog med föräldrar och andra intresserade om det finns förutsättningar att på annat sätt driva en förskola i Pelarne.

 

fredag 11 mars 2016

Vimmerby i centrumTänk dig Vimmerby med omnejd som ett växande konferens-centrum med fler restauranger, hotell och landsbygdsaktiviteter. Det är just vad vi har möjlighet bli som navet i en ny föreslagen storregion. En av få orter som kan nås inom rimlig tid för endagsmöten eller med flerdagskonferenser där spännande kringaktiviteter på Astrid Lindgrens Näs eller i Nils Holgerssons Värld, eller varför inte på Skobes arena ingår. Vimmerby har länge haft alla dessa goda förutsättningar och nu blir de ännu bättre som centrum i en ny region. Jag är inte avundsjuk på alla de kommuner som kan få en höghastighetsjärnväg där tågen rusar förbi i enorm hastighet, men jag vill ha snabba och pålitliga förbindelser mellan Vimmerby och våra regioncentrum för sjukvård, universitet och samhällsutveckling.
Så bra att arbetsförmedlingen inte ska lägga pengarna på kontor och lokaler i Vimmerby utan fortsätter med utåtriktade aktiviteter i än större utsträckning, just där resurserna gör som störst nytta.
I veckan hade ett arbetsutskott i kommunstyrelsen nypremiär. Jag tror det blir ett bra forum för majoritet och opposition att tillsammans bereda ärenden i tidigt skede.
Arbetsutskottsledamöterna har också träffats för att tillsammans diskutera alternativa åtgärder till landsbygds skolnedläggning så att kommunens ekonomi klaras.
Appropå internationells kvinnodagen i veckan så vill jag gärna framhålla att i nämndspresidier och bland förvaltningschefer är i Vimmerby kommun 10 av 15 personer kvinnor.
 
 

fredag 4 mars 2016

KF KS B2016 Itsam M årsmöte KSO nätverkKommunfullmäktige (KF) i måndags kväll. Intressanta ärenden var landsbygdens utveckling i Vimmerby kommun där jag redovisade fibersatsning, framtagande av landsbygdsprogram osv., ställningstagande i folkomröstningen där det utan debatt enigt beslutades att följa alternativ B ”bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vimmerby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen  på andra områden inom skola och förskola”.

Kommunstyrelsesammanträde (KS) på tisdag där ekonomichefen redovisade att det behöver sparas ca 12 mkr för att kompensera bevarande av skolor och förskola samt ej uppnådda besparingar inom andra områden. Beslutades utse Helen Nilsson (s), Tomas Peterson (m), Ingela Nilsson Nachtweij (c) och Erik Paulsson (c) till ledamöter i nybildat arbetsutskott inom kommunstyrelsen. Helen kommer att bli ordförande och kan då vid oenighet i någon fråga fälla avgörande  

På tisdagskvällen träffades alla fullmäktiges partier och fick redovisning av ekonomichefen om effekten av att bevara skolor och förskola samt ej uppnådda besparingar. Det är alldeles nödvändigt att nu hitta nya åtgärder som ger långsiktig besparing på hela 12 mkr, en riktig gemensam utmaning att revidera budget 2016 för ALLA  kommunens politiker.

Onsdag morgon möte med Itsam representanter för dialog om den analys och framtidsplan för Vimmerby fiber som måste fram.   

Onsdag kväll har Vimmerby moderatförening årsmöte och Claes Wetterström omväljs till ordförande och ny vice ordförande blir Niklas Gustafsson. Kvällens tema var diskussion om kommunens ekonomi.

Torsdag-fredag ordförandenätverksträff med Östergötlands läns kommunstyrelseordförande plus Tranås, Vimmerby, Västervik och Hultsfred under ledning av Linköpings Universitets grupp för kommunstrategiska studier (CKS). Många intressanta teman och lärorika diskussioner.