fredag 5 februari 2016

Vimmerby kan bättre


Folkomröstningen som handlar om att ta ansvar för hela Vimmerby kommuns framtid närmar sig nu snabbt. Nästa fredag, den 12 februari, börjar förtidsröstningen som kan göras på biblioteket i Vimmerby. Läs mer om folkomröstningen på Vimmerby kommuns hemsida.


Jag är alldeles övertygad om att vi måste sänka de årliga driftkostnaderna i våra verksamheter, som ligger 35-40 mnkr över vad jämförbara kommuner spenderar. Vi ska inte behöva förbruka mer pengar än andra gör. En viktig orsak till detta är att vi tillåtit oss ha många små enheter i de kommunala verksamheterna. Vi har haft många små förskolor, vi har många äldreboenden och vi har många grundskolor. Vi har också lagt stora resurser på en frivillig kulturskola, ett gymnasium med utbildningar som regionens industri efterfrågar, en högskoleutbildning som ger människor möjlighet att växa och utbildar i yrken med brist på arbetskraft.

Jo vi har gjort stora investeringar de senaste åren. Störst är Tallholmen värmekraftverk, över 450 mnkr men också äldreboendet Vimarhaga/Borghaga mer än 120 mnkr. Framtidssatsningar är också att ha tillgänglig industrimark där ca 70 mnkr investerats och ett fibernät för omkring 50 mnkr. Jag tror alla dessa investeringar är riktigt bra för Vimmerby och med den långa tid de kommer att vara till nytta blir den årliga kostnaden låg. Vi har dock lånefinansierat till stora belopp som är en risk för framtiden, men för en vecka sedan omsatte vi ett lån där vi fick negativ ränta, alltså betalt för att låna !  

Det är många upprörda känslor när det gäller olika sparförslag. Men de ramar som kommunfullmäktige beslutade i juni fanns det endast marginella alternativ till från oppositionen. Visserligen ville vänsterpartiet höja skatten ännu kraftigare och sverigedemokraternas alternativförslag är svårtolkat. Men alla hade behövt göra kännbara neddragningar. Det finns ingen möjlighet för den som vill ta ansvar för framtida välfärd och kommande generationer att fortsätta spendera över sina tillgångar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar