fredag 29 januari 2016

Tankar efter vecka 4


Dialog-, planerings- och presidie möten upptar måndagen fram till kommunfullmäktige. Överläggningar med Itsam, fiberberedning och kommunledning om stämningen mot Vimmerby Fiber från VÖKBY. 

Varför stämmer samarbetspartners oss, funderar jag.

Kommunfullmäktige blev överraskande när den så väl beredda och angelägna ledarskapspolicyn återremitteras av en minoritet, liksom när fullmäktige fattade ett lagstridigt beslut om krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Bägge dessa beslut ger nu den redan högt belastade förvaltningen merarbete.

Till vilken nytta, undrar jag.

Annars verkar beslutet att införa P-skiva i Vimmerby stads centrala delar vara det som nu oroar handeln. P-skivor borde glädja handeln som får mer rotation på parkeringarna och möjlighet för fler kunder.

Obefogad oro, tycker jag, men får jag fel så kan vi ändra beslutet.

Jag vill gratulera Torbjörn Swahn som utsetts till ny VD i Vimmerby Energi och Miljö AB. Samtidigt ett stort tack till Roger Carlsson för många års gott arbete.

Idag har jag tillsammans med Peter Högberg åter träffat företrädare för Itsam och diskuterat framtiden för Vimmerby Fiber. Vimmerby är redan nu en av de mest fibertäta kommunerna i regionen och bättre ska det bli när vi kan återuppta investeringarna. För att återskapa förtroende och få nya arbetssätt kommer hela fiberprojektet att omorganiseras med styrning och genomförande. En nystart helt enkelt.    

Så har den stora folkomröstningskampanjen tagit fart med rubriker om skrämselpropaganda, mediainlägg som mer liknar domedagsprofetsior än saklig debatt och ständigt glöms att redovisa konstruktiva alternativ. Majoriteten i BUN presenterade i går en konsekvens av att behålla skolorna i Gullringen och Djursdala samt Pelarne förskola. Alla grundskolor får då se en ned montering av skolresurser motsvarande ca 12 lärartjänster.
För kommunens och alla barns bästa, tänk noga igenom ditt val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar