fredag 15 januari 2016

Skilda Världar

 
Skilda världar
I mitt förra inlägg beskrev jag den allvarliga situation som Vimmerby kommun befinner sig i. Bakgrunden är att viljan och förmågan till förändring helt har saknats från den centerledda majoriteten under hela perioden åren 1998 – 2010. Eftersom jag själv var med i de beredande organen på den tiden är det intressant att se hur många säryrkande för lägre driftskostnader och ansvar för ekonomin som moderaterna lade fram under denna tid. Det fanns tillfällen då moderaterna övervägde lämna majoriteten som hela tiden blundade för verkligheten.
Men vad har oppositionen lärt ?
Förutom Liberalerna verkar inget oppositionsparti ännu ta den havererade kommunekonomin på allvar. Det krävs krafttag mina damer och någon herre. Att då föra fram förslag om arenabyggen, medborgarkontor, att backa på nödvändiga förändringar inom skola, förskola, kulturskola och fastighetsdrift som föreslås finansieras med samlad skoldag som fördyrar verksamheten, neddragning på IT-kostnader som är en framtida nödvändighet, ta bort förskoleteam som försvårar personalutveckling eller allra konstigast skära på social och omsorg som redan har stora sparbeting och där mycket är lagstiftade rättigheter.
Politikerarvoden
Jo det är ett område som är möjligt skära i. Arvodena är nu visserligen lägre än den som den gamla majoriteten beslutade om före valet 2014 men det går att ta mer. Om vi helt tog bort alla politiker skulle ca 5 mnkr försvinna från kommunens kostnader, eller en åttonde del av den nödvändiga förändring som krävs. Och konsekvensanalysen skulle säga vad ? Det går inte ta bort kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revisorer, det är lagreglerat. Lagreglerat är också att alla har rätt till ersättning motsvarande förlorad arbetsinkomst. Kvar; unga och pensionärer som ställer upp ideellt.
Gäst hos verkligheten
Jag har fört fram tankar på att bilda ett arbetsutskott till kommunstyrelsen med ledamöter från oppositionen. Vi behöver få en bredare förankring och insikt i de kommunala processerna, men den viktiga rollen att medverka med konstruktiva förslag och ta ansvar som man står för även när det blåser känns väldigt främmande just nu. Kanske ändras min känsla för det är inte observatörer och gästtyckare vi behöver i ett arbetsutskott.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar