fredag 22 januari 2016

IT och fiber

IT


Denna fantastiska revolutionerande och för framtiden helt nödvändiga teknologi. Hur kan den missförstås, misshandlas och missbrukas som nu sker av många?


IT missförstås


IT är inte bara fiber, datorer och programvaror. Det är det minsta det är. IT är nödvändigheten för all världens flygtrafik, all avancerad forskning inom de flesta discipliner, avancerad sjukvård och all kommunikation. Utan bilen stannar Sverige sa man för decennier sedan. Utan IT idag skulle vårt samhälle eller mänskligheten inte klara sig. IT till alla är en landsbygds- jämställdhets- och demokratifråga. Det är också en tillväxt- och välfärdsfråga. Därför har Vimmerby kommun valt att investera i eff fibernät.


IT misshandlas


När järnvägarna byggdes var det privata intressen som byggde, och sedan bestämde över trafiken. När bilen fick motorvägar var det gemensamma allmänna intressen som byggde, alla fick samma tillgång till vägarna. Idag byggs informationssamhällets motorvägar. Ofta i privata intressen (Telia), ibland i gemensamma intressen för alla (Vimmerby Fiber). Vem ska få använda de nya motorvägarna och vad får det kosta ? Trist att många väljer bort Vimmerby Fiber och att VÖKBY stämmer oss när valet är fritt.


IT missbrukas


Internet har öppnat världen, ger oss en frihet, en dialogplats utan dess like. Inte den strängaste diktatur kan trots censur längre förljuga verkligheten. Men frihet kräver mognad och ansvar. Det finns skrivna regler, vi kör på höger sida. Det finns oskrivna regler, respekt för andras åsikter, respekt för andras kulturer. Man kränker inte andra, man står upp för sin sak. Tyvärr har alltför många inte nått den mognad och tar det ansvar som frihet och öppenhet kräver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar