fredag 8 januari 2016

2016 startar bra


 
Det går fort framåt och oj vad mycket som händer. Det är en härlig utmaning att få vara med, men också ett stort ansvar. Det går inte att backa in i fram-tiden men det är ett måste att lära av det som hänt och utgå från verkligheten.
Åtgärder krävs i ekonomin
För bara knappt 15 månader sedan presenterade analysgruppen från SKL (Sveriges kommuners och landsting) sin rapport om tillståndet i Vimmerby kommuns ekonomi. Det var allvarsord och hög tid att ta greppet om ekonomin. I tre punkter dras följande slutsatser fram till år 2020.
1.     För att kommunen ska nå kravet på god ekonomisk hushållning år 2020 krävs att kommunen reducerar sina kostnader med minst 35-40 mnkr.
2.     Den demografiska utvecklingen medför årlig kostnadsökning på ca 15 mnkr.
3.     Den stora utmaningen ligger i att flytta resurser mellan olika verksamheter.
Rapporten som är på 111 sidor innehåller en mängd faktainformation, analyser och rekommendationer. Insikten om allvar och viljan att ta krafttag gjorde att moderater och socialdemokrater i sin majoritetsöverenskommelse satte ekonomi i balans som högsta punkt på den gemensamma målsättningen för mandatperioden.
Ansvar för ekonomin
Ett intensivt, djupt och nämndövergripande beredningsarbete ledde sedan fram till ett budgetbeslut med kostnadsreduceringar om 17,8 mnkr 2016 och 24,3 mnkr 2017 men också satsningar om 26,7 mnkr 2016 och 35,2 mnkr 2017. Härtill kommer löneökningar och kapitalkostnader. Totalt ökar kommunens kostnader 2016 med 36,8 mnkr och 2017 med ytterligare19,6 mnkr.
Det verkar ha gått förbi många att det görs stora satsningar men också helt nödvändiga kraftfulla besparingar i den kommunala ekonomin.
Vi firar ett år tillsammans
I januari 2015 tillträdde en ny och oprövad majoritet med moderater och socialdemokrater i den politiska ledningen av Vimmerby kommun. Vi har fått ta många svåra beslut men har tillsammans skapat förutsättning för att i god anda leda politiken mandatperioden ut och lagt grunden för en sundare Vimmerby kommun.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar