fredag 27 november 2015

Nya utmaningar


Så har kommunfullmäktige beslutat om budgeten för 2016 och det är dags att ta utmaningarna inför 2017.

Som jag ser det och får stöd i många andras analyser är det Integration, Urbanisering, Digitalisering och Urban Miljöpolitik som är de stora utmaningarna.

INTEGRATION

Etablering på arbetsmarknaden är viktigt för alla medborgare; inrikes födda, flyktingar, anhöriginvandrare. Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv och i ett individuellt perspektiv.  Arbetslöshet är problematiskt, ett yrke ger identitet, socialt välbefinnande och egen försörjning.

Demografiskt måste inflödet av flyktingar och invandrare ses som en betydelsefull tillgång för att kunna försörja en allt större åldrande befolkning. Men det ställer också stora krav på samhället att få dessa kompatibla mot utbildning och arbetsmarknad.

Vimmerby har flera aktiviteter inom integration men mer måste göras. Dublinförordningen föreskriver att asyl skall ansökas i första ankomstland. Problematiskt i den situation som idag råder. Att stänga landets gränser är en mycket drastisk åtgärd. Kan en ny möjlighet vara att flyktingar omfördelas i EU-området i ett senare skede efter ankomst till Sverige istället för att mötas av stängda gränserövergångar.

URBANISERING

Styrs av kraften att finna ett stimulerande boende, möjlighet till jobb och karriär liksom många valmöjligheter.  Infrastrukturen en viktig faktor. Man kan överbrygga komparativa nackdelar, men man ska inte underskatta kraften i den urbanisering vi idag ser. Växande städer ger upphov och attraktion till fler kringliggande småorter och landsbygd. Detta förstärker urbaniseringen.

DIGITALISERING

Redan nu påverkas min vardag av digitaliseringen och det kommer att öka. Några exempel. E-handel – paketdistributionen ökar kraftigt. 3D-skrivare i tillverkningsindustrin med robotutskrift av produkter. 40% av all internationell samtalstrafik sker idag digitalt genom t.ex Skype. Utbildning via nätet tillgängliggör utbildningar och sänker kostnader.  Kirurgi, vård och omsorg sker alltmer genom digitala tekniker.

Nio av tio svenskar har tillgång till dator som genomsnittligt används 21,6 tim/vecka. Den största internetanvändningen har Sverige, Island, Norge, Danmark, Nederländerna, Finland. Digitaliseringen ger helt nya möjligheter för affärer och koncept. Det som är förstklassigt idag är medelmåtta i morgon. Vi måste våga lämna det trygga som vi alltid har gjort och upptäcka det nya och tilltalas av förändring.

MILJÖ i URBAN UTVECKLING

Nationella och internationella klimat- och energimål har av Sverige i viktiga delar redan överträffats med god marginal.  Detta gäller särskilt sänkningen av utsläppen av växthusgaser som kraftigt minskats under perioden 1990-2010.

I mitt uppdrag är det av väsentlig betydelse att se Vimmerby Kommun som en del i ett större sammanhang och interagera i den miljön. Regionalt, Nationellt och i det Globala perspektivet. Vimmerby kommun är en liten spelare i detta sammanhang men en del av det större.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar