fredag 6 november 2015

Fullt av möjligheter





 
Började veckan med tre viktiga överläggningar för hela Vimmerbys framtid. Träff med Nils Nyman och Jocke Johansson ALV för information om ömsesidiga framtidsfrågor. ALV är en av kommunens viktigaste verksamheter och allt pekar på att det fortsätter utvecklas åt rätt håll. Det förtjänar respekt med de stora investeringsvolymer som lagts i Vimmerby och de planer som finns för framtiden.  Hur utvecklar vi verksamheterna inom Kultur- och Fritid för framtiden? Flera spännande och utmanande spår är under diskussion.  Vimmerby kommuns fibersatsning behöver en ny framtidsplan, dels utifrån kommunens mycket begränsade investeringsutrymme och dels efter den förändrade konkurrensbild som växt fram. Vad man kan se är att det öppnar för olika kreativa löningar framöver.

Kommunstyrelsen har i veckan beslutat om det budgetförslag som ska föreslås antas av fullmäktige om några veckor. Förslaget är lika med det majoriteten antog i juni och de detaljer som nämnderna presenterat under hösten.  Budgeten borde vara än mer återhållsam än majoriteten orkat med och det utrymme vi borde ha för att klara oväntade situationer, som tex den nu stora flyktingtillströmningen, saknas. Det är svårt att få en konstruktiv debatt med oppositionen om detta då man verkar mindre väl förberedd och lämnar sina förslag under pågående sammanträde utan minsta möjlighet för majoriteten att analysera.

Företagarna och Svenskt Näringsliv presenterade sina undersökningar och genomförda mätningar vid ett lunchmöte i veckan. Det är min reflektion att företagsklimatet är under förbättring även om fortsatt mycket finns att göra. Kommunens näringslivschef fick presentera vad som är aktuellt inom kommunen liksom att även ALMI:s VD, bördig från Vimmerby kommun, presenterade olika företagsstimulerande erbjudanden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar