fredag 13 november 2015

En händelserik vecka.


 
Framtida organisering av kultur- och fritidsverksamheterna inom Vimmerby kommun är under övervägande. Vi har låtit göra en genomgång av olika alternativ från en utomstående vilken presenterats i olika grupperingar, bland annat alla politiska partier i måndags kväll. Ett första tjänstemannautkast kommer för diskussion i kommunstyrelsen på tisdag.  Frågan är viktig då både kulturen och fritidsaktiviteter är framtida fokusområden för Vimmerby. Just nu viktiga frågor inom kultur är framtida förvaltning och utveckling av Näs och inom fritid den fantastiska ungdomsverksamhet som bedrivs i föreningslivet och i Fabriken. Grattis till Vimmerby IF och lycka till Peter Knutsson med flera, i planeringen för Globträdsjubiléet 2016 inom ramen för FN:s barnkonvention.

Kommunens ekonomi är ett fortsatt viktigt tema. I veckan har flera möten hållits och vi har fått besked att vi från staten erhåller en ekonomisk kompensation för asylmottagning om 21,1 mnkr.

Sjön Yxerns synnerligen otidsenliga reglering diskuterades mellan aldrig tidigare så många gemensamt samlade intressenter i Frödinge på initiativ av Botorpströmmens Vattenråd. Jag deltog vid mötet som jag ser ger förhoppning att det ska kunna bli en ändring på de missförhållandena som nu råder.

Vimmerby tar fortsatt emot många asylsökande och bland dem flera ensamkommande barn. Det frestar på i vår organisation som verkligen anstränger sig för att ge ett gott mottagande. Jag hoppas att Vimmerby Bed & Breakfast snart kan rätta till sina brister så alla krav som ställs blir uppfyllda och man åter kan öppna för flyktingar.

I dag har jag deltagit i en föreläsning med professor Gerry Larsson som ingår i kommunens ledarutvecklingsprogram.  Mycket berikande och stimulerande att se vilken utveckling som sker hos våra chefer.

På kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka behandlar vi bland annat frågor kring den fördjupade översiktsplanen, förslag till ändrat ansvar för kulturfrågor i länet som kan ge ett nytt fokus på Näs. Läs ärendelistan på kommunens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar