måndag 26 oktober 2015Om skolorna i Vimmerby kommun.Den 22 juni beslutade kommunfullmäktige om ramar för budget 2016, bland annat till Barn- och utbildningsförvaltningen. Beslutet innebär avveckling av skolverksamheter i Brännebro och Djursdala liksom förskola i Pelarne, vilket särskilt förtydligades vid beslutet.

Inget har ändrats sedan dess utan har Barn- och Utbildningsnämnden föreslagit fullmäktige att nu den 23 november bekräfta beslutet (Budget 2016) som ingår i en förändrad skolstruktur inom Vimmerby kommun.

Senaste veckorna, och förmodligen också framöver, kommer många Asylsökande till Vimmerby kommun där barnen ska erbjudas skolgång. Barn- och utbildningsförvaltningen vill lösa detta med att erbjuda barnen skolgång i Vimmerby tätort.

Jag kan tänka mig att i en framtida situation där det blir nödvändigt att hitta ytterligare tillfälliga lokallösningar att då också övervägs vilka lokaler som finns tillgängliga på landsbygden. Om i en sådan situation landsortskolor nyttjas så blir det tillfälligt och påverkar inte på något sätt de beslut som fattats om förändrad skolstruktur.

Att bereda flyktingbarn en god skolgång är en grannlaga uppgift som kräver mycket mer än bara lokaler och det är barn- och utbildningsförvaltningens duktiga medarbetare och nämndens politiker som har uppgiften att lösa detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar