fredag 30 oktober 2015

Använd din medborgarrätt


 
 Just nu och fram till den 9 december kan du tycka till om hur vi ska planera för framtida mark-användning i Vimmerby stad. Planen redovisar framtida bostads- och verksamhetsområden och ytor för rekreation och idrott. Planen ska kunna vara vägledande inför framtida infrastruktursatsningar. Ambitionen är att ta fram en inriktning för stadens fysiska utveckling fram till år 2034.

Ett enastående tillfälle att verkligen ge din åsikt om framtidens Vimmerby. När planen småningom antagits blir den vägledande, nästan styrande, för hur markanvändningen blir i staden därför är det så viktigt att engagera sig nu. Förslaget till plan finns på www.vimmerby.se.

I veckan har jag deltagit i flera möten om boende och boenden i Vimmerby kommun. Bostäder är en trång sektor just nu och kan bli än mer problematisk till kommande besökssäsong. Finalarbetet på M+S majoritetens förslag till budget 2016 är nu genomfört för att tas upp i kommunstyrelsen på tisdag. En stram och återhållsam budget där alla förslag under hand är presenterade med bland annat en höjd kommunalskatt om 50 öre.

Det finns många att gratulera den här veckan. Jag vill lyfta fram Vimmerby IF som prisas för sin barn- och ungdomsverksamhet, alla ni som jobbar inom äldreomsorg och kost som får fin fina betyg av de äldre, Älö Trä som växer och blir nationellt uppmärksammade för sina flexibla hus, alla gymnasie-elever som jobbar med tidningen Frizon som åter nominerats till årets skoltidskrift. Men inte minst vill jag gratulera och tacka alla som på olika sätt bidrar till att de många flyende som kommit till Vimmerby fått ett så varmt och generöst mottagande.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar