fredag 2 oktober 2015

Andra dagen på jobbet.

Just kommen från en presskonferens där vi presenterar förslaget till frågor i den kommande folkomröstningen om landsortsskolor och förskolor i Vimmerby kommun. Frågorna är formulerade för att alla tydligt ska kunna ta ställning till de rådande alternativen.

Så går jag nu igenom handlingar till nästa veckas kommunstyrelsesammanträde där delårsrapport för kommunen ska presenteras liksom en prognos för helår 2015. Det ser bättre ut än väntat men fortsatt stora ekonomiska bekymmer med driften av kommunens kärnverksamheter. Vi har under åtta månader 2015 haft 631 mnkr att röra oss med och spenderat 639 mnkr, ett minus på 8 mnkr. Tack vare ökning av värde på pensionspengar med 13 mnkr och andra poster plus och minus, blir resultatet plus 1 mnkr. Detta är långt ifrån bra. Jämför vi kommunens kostnader för verksamheterna mot en tänkt idealkostnad för kommuner som Vimmerby, så ligger vi 48 mnkr för högt ! Detta måste rättas till annars förbrukar vi nu framtida generationers möjlighet till god välfärd i Vimmerby.

Vi behöver en långsiktig och uthållig vändning av vår driftsekonomi där den nu gällande budgetramen för 2016 ska ligga fast.     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar