fredag 30 oktober 2015

Använd din medborgarrätt


 
 Just nu och fram till den 9 december kan du tycka till om hur vi ska planera för framtida mark-användning i Vimmerby stad. Planen redovisar framtida bostads- och verksamhetsområden och ytor för rekreation och idrott. Planen ska kunna vara vägledande inför framtida infrastruktursatsningar. Ambitionen är att ta fram en inriktning för stadens fysiska utveckling fram till år 2034.

Ett enastående tillfälle att verkligen ge din åsikt om framtidens Vimmerby. När planen småningom antagits blir den vägledande, nästan styrande, för hur markanvändningen blir i staden därför är det så viktigt att engagera sig nu. Förslaget till plan finns på www.vimmerby.se.

I veckan har jag deltagit i flera möten om boende och boenden i Vimmerby kommun. Bostäder är en trång sektor just nu och kan bli än mer problematisk till kommande besökssäsong. Finalarbetet på M+S majoritetens förslag till budget 2016 är nu genomfört för att tas upp i kommunstyrelsen på tisdag. En stram och återhållsam budget där alla förslag under hand är presenterade med bland annat en höjd kommunalskatt om 50 öre.

Det finns många att gratulera den här veckan. Jag vill lyfta fram Vimmerby IF som prisas för sin barn- och ungdomsverksamhet, alla ni som jobbar inom äldreomsorg och kost som får fin fina betyg av de äldre, Älö Trä som växer och blir nationellt uppmärksammade för sina flexibla hus, alla gymnasie-elever som jobbar med tidningen Frizon som åter nominerats till årets skoltidskrift. Men inte minst vill jag gratulera och tacka alla som på olika sätt bidrar till att de många flyende som kommit till Vimmerby fått ett så varmt och generöst mottagande.   

måndag 26 oktober 2015Om skolorna i Vimmerby kommun.Den 22 juni beslutade kommunfullmäktige om ramar för budget 2016, bland annat till Barn- och utbildningsförvaltningen. Beslutet innebär avveckling av skolverksamheter i Brännebro och Djursdala liksom förskola i Pelarne, vilket särskilt förtydligades vid beslutet.

Inget har ändrats sedan dess utan har Barn- och Utbildningsnämnden föreslagit fullmäktige att nu den 23 november bekräfta beslutet (Budget 2016) som ingår i en förändrad skolstruktur inom Vimmerby kommun.

Senaste veckorna, och förmodligen också framöver, kommer många Asylsökande till Vimmerby kommun där barnen ska erbjudas skolgång. Barn- och utbildningsförvaltningen vill lösa detta med att erbjuda barnen skolgång i Vimmerby tätort.

Jag kan tänka mig att i en framtida situation där det blir nödvändigt att hitta ytterligare tillfälliga lokallösningar att då också övervägs vilka lokaler som finns tillgängliga på landsbygden. Om i en sådan situation landsortskolor nyttjas så blir det tillfälligt och påverkar inte på något sätt de beslut som fattats om förändrad skolstruktur.

Att bereda flyktingbarn en god skolgång är en grannlaga uppgift som kräver mycket mer än bara lokaler och det är barn- och utbildningsförvaltningens duktiga medarbetare och nämndens politiker som har uppgiften att lösa detta.

fredag 23 oktober 2015


 
Mycket har ställts på ända denna vecka. Det börjar, och fortsätter, med bränder vid tilltänkta och även etablerat flyktingboenden. Hur kan det bli på detta sätt ?

Vi får rapport om att tillit och förtroende för oss i kommunen, särskilt politiker sviktar. Det är klart att åtgärder som planeras vidtas inom skolan, kultur och fritid, omsorgen med flera verksamheter berör många, både medborgare och medarbetare. Men vi har alla varit överens om att den analys av kommunens ekonomiska läge vi fick för ett drygt år sedan måste tas på största allvar. Vi kan inte hoppas och tro utan vi måste leda, styra och ta ansvar för vår välfärd och framtiden i hela Vimmerby kommun. Ändå förs debatten som om allt kan vara som det alltid har varit. Hur kan det bli på detta sätt ?

I går hände det som bara inte ska hända i en skola i Trollhättan. Det sätter djupa spår. Jag tror på ett öppet och tillgängligt samhälle där alla får vara med. Grunden är kunskap och förståelse liksom tolerans för olikheter. Det är olikheterna som skapar utveckling. Enfald och misstro leder ingenstans. Hur kan det bli på detta sätt ?

I eftermiddag har jag nöjet att delta vid invigningen av det nya asylboendet som byggts i Ankarsrum. Boendet är en produkt från Södra Vi och Vimmerby företaget Älö Trä. Följ hur flyktingsituationen utvecklas på Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se.

 

fredag 16 oktober 2015 2015-10-16

Så har ännu en intensiv vecka löpt på. Den har haft karaktären av käbbel och flyktingfrågor. Att det uppstår konflikter när man har olika uppfattningar är förståeligt men konflikter som får utlopp i käbbel, eller långt värre att människor tvingas fly, tyder på bristande respekt och ovilja till konstruktiv  dialog.  Som av en händelse informerar Campus Vimmerby idag på kommunens hemsida om en kurs ”konflikter och konflikthantering”. Från mina upplevelser i veckan borde kursen snabbt bli fulltecknad och jag hoppas alla studerande klarar sina 7,5 högskolepoäng.

Det under veckan dominerande temat har dock varit den våg av flyende som nu kommer till Sverige och som nu också kommer till oss i Vimmerby. I måndags deltog jag i Regeringens nationella samling i flyktingfrågan i Stockholm där de flesta kommuner och landsting var representerade med högsta politiker. Där närvarade bland andra Kungen och Drottningen, statsministern, flera statsråd, landshövdingar, framstående näringslivsrepresentanter, artister och så vidare. Ett riktigt imponerande program där utmaningen att tillsammans nu medverka för ett gott flyktingmottagande var glasklar.

Veckan har sedan i olika sammanhang handlat om hur vi i kommunen kan förbereda oss och ta emot  de som kommer till Vimmerby. Vi får många goda signaler från samhället att det finns en stor vilja att hjälpa till och det är min förhoppning att den goda viljan nu sprids hos alla och att vi visar att Vimmerby  är välkomnande där vi ger alla som kommer från förtvivlan en trygg fristad.

 

fredag 9 oktober 2015

Under temat "vad ett kommunalråd gör" - så här var första veckan.

Måndag.

Beredningsmöten fastighetsfrågor, planfrågor, budgetfrågor, organisationsfrågor och inte minst kommande kommunfullmäktigesammanträde.  Självfallet är flyktingsituationen i Sverige och vår beredskap i Vimmerby ett viktigt ämne som blir genomgående hela veckan. Träffar delar av gruppstyrelsen över lunchen där vi diskuterar vårt handlingsdokument att presentera för allmänheten på torget kommande lördag (i morgon).  Det är mycket på gång i Vimmerby kommun även om media och debatt gärna fokuserar på budgetfrågor.

Tisdag.
Kommunens ekonomi blir ett stort tema på mitt första sammanträde som ordförande i kommunstyrelsen. Jag sammanfattar: Turen är på vår sida för 2015 som väntas ge ett litet överskott men orosmolnen är stora för framtiden då våra verksamheter fortsatt visar stora underskott. Vi nås av beskedet att avtal om sista industritomten på södra industriområdet nu är i hamn. Sen eftermiddag träffas majoritetspolitikernas ordföranden för information och olika ställningstaganden.

Onsdag.
Interna möten i olika frågor. Gör ett företagsbesök. Genomläsning handlingar och arbetar med olika frågor.

Torsdag.
Deltar i Regionförbundets Regiondag i Oskarshamn. Flera intressanta föredrag om bl a hur mindre kommuner ska ta tillvara sin attraktionskraft. ”Tona ner jobbfrågan och fokusera på attraktivitet. Där många vill bo, där blir det tillväxt”. Viktiga attraktionsfaktorer:  -vackert och trivsamt, -en riktigt bra grundskola, -bemötande och tolerans.

Fredag.
Några interna möten. Tar emot en Petition från Vimmerby Musikkår genom Dik Koningen. Förbereder mig inför måndagens möte i Stockholm som Statsministern bjudit in till. I morgon lördag ses vi på torget i Vimmerby där vi moderater finns tillsammans med socialdemokraterna.


fredag 2 oktober 2015

Andra dagen på jobbet.

Just kommen från en presskonferens där vi presenterar förslaget till frågor i den kommande folkomröstningen om landsortsskolor och förskolor i Vimmerby kommun. Frågorna är formulerade för att alla tydligt ska kunna ta ställning till de rådande alternativen.

Så går jag nu igenom handlingar till nästa veckas kommunstyrelsesammanträde där delårsrapport för kommunen ska presenteras liksom en prognos för helår 2015. Det ser bättre ut än väntat men fortsatt stora ekonomiska bekymmer med driften av kommunens kärnverksamheter. Vi har under åtta månader 2015 haft 631 mnkr att röra oss med och spenderat 639 mnkr, ett minus på 8 mnkr. Tack vare ökning av värde på pensionspengar med 13 mnkr och andra poster plus och minus, blir resultatet plus 1 mnkr. Detta är långt ifrån bra. Jämför vi kommunens kostnader för verksamheterna mot en tänkt idealkostnad för kommuner som Vimmerby, så ligger vi 48 mnkr för högt ! Detta måste rättas till annars förbrukar vi nu framtida generationers möjlighet till god välfärd i Vimmerby.

Vi behöver en långsiktig och uthållig vändning av vår driftsekonomi där den nu gällande budgetramen för 2016 ska ligga fast.     

torsdag 1 oktober 2015

Första dagen på jobbet

 Tomas Peterson öppnar dörren till Vimmerby Stadhus, stegar över det gråa golvet och uppför trappstegen med lätta, lugna kliv. Tusentals gånger har han gått uppför de här trapporna. Alla dessa ärenden, alla människor han mött och all kunskap som hopat sig och så till sist kom den då...första dagen på jobbet.

Kommunalråd i Vimmerby, mitt i den politiska kultje som blåser än hit än dit. Vilken sorts människa är han, vårt nya kommunalråd, som har modet att kliva framåt när så många andra skulle backat?

Vadå stress?,svarar han när jag undrar hur han ska hantera den biten. Lugn och eftertanke hjälper, lägger han till, liksom för att skicka ett tips till oss yngre som ännu inte lärt oss att en god politiker måste hålla hela vägen ut. Det är just lugnet och eftertanken som landat Tomas i kommunalrådssstolen den här dagen, det här året.

Det glimtar till i ögonen när Tomas talar om sin barndom ute i Toverum. På den tiden var somrarna somriga och vintrarna vita. Det badades i sjöar, åktes skidor och skridskor och hem gick man bara när man var helt slut och halvt svulten. Familjen hade eget företag på landsbygden och Tomas blev ett tidigt vittne till den förtvivlan många kände inför urbaniseringen. Först försvann post- och telestationen, sedan skolan och snart fanns inte lanthandeln mer. Man hade blivit förlåten för att tro att det var slutet på landsbygden då, men när så en ny riksväg byggdes ca 5 år senare blev det ljusare tider, Toverum fick ett lyft och bygden lever kvar.

Att bli stor, när jag växte upp, var att ta ansvar, att utbilda sig och visa familjen att man kom framåt. Så jag tog ansvar och utbildade mig till civilingenjör. Sina studieår beskriver Tomas som krävande. Från Tekniska Högskolan i Linköping examinerades bara 70 av de 140 kurskamrater som påbörjat utbildningen. Det hårda studietempot och höga kraven förde samman studenterna. Kamratskap, flit och hur viktigt det är att hjälpa varandra, listar Tomas högst bland de lärdomar studierna gav honom.

På studieåren följde en karriär inom olika storföretag, bl.a. som ekonomichef, där det som gällde var att göra rätt, att kunna presentera sina ideer, motivera sina medarbetare och att kunna fatta beslut. I 22 år har han dessutom varit rådgivare inom företagande på alla nivåer, stort som smått. Människokännedom, stor utlandserfarenhet, organisation, affärsinstinkt...listan på erfarenheterna från karriären kan göras lång.
 
Politiken har alltid varit närvarande i Tomas liv.  Min farfar var ordförande i den lilla lokala högerföreningen. Pappa och mamma var medlemmar i ungdomsförbund och parti. Själv var jag så klart fri att välja mig egen väg men det var inga konstigheter. 1975 sådär, när marginalskatter låg mot 100% och löntagarfonder drevs på, då var måttet rågat för mig och jag blev partimedlem.
Tomas engagemang i moderaterna är gedigt och han har bl.a. varit förbundsordförande i Kalmar län. 2011 avgick han dock alla sina politiska uppdrag då han och två andra Vimmerbypolitiker prickades för att ha fattat ett beslut utanför den korrekta delegationsordningen. Peterson beskriver tiden som tuff och prickningen som inte helt rättvist. Visst var det fel, men jag hade tillit till att andra skulle hantera det formella korrekt. Så skedde aldrig. Men ansvaret var mitt och det var inte tal och att inte ta det.

Han talar inte så mycket om sin familj,vårt nya kommunalråd, men de finns där i bakgrunden med fullt och fast stöd - hustru och dotter. Det måste avsättas tid till dem och till att ta sig ut i skog och  mark, menar Tomas.  Jag undrar om det inte är just därifrån det där markanta lugnet får sin kraft.

Innan jag lämnar Tomas att göra sig hemmastadd på nya kontoret undrar jag kort om han har ett drömscenario för sitt ledarskap.
Ja, så klart är det en ekonomi i balans, en gladare, roligare och riktigt varmt välkomnande kommun som ligger högst upp. Men drömscenario...han funderar ett tag... Jag hoppas som kommunalråd få klippa bandet till en elektrifierad modern järnväg från Kalmar via Vimmerby till Linköping, säger han till sist med ett brett leende.


Välkommen till nya jobbet Tomas Peterson!

av Marie Nicholson