fredag 18 december 2015

Ett år som präglats av mod och ansvar är snart till ända. Jag hoppas det ska följas av ytterligare ett år med stort ansvar men där också lite mer fantasi får komma fram. Snart efter att Borghaga och Vimarhaga blev inflyttningsklart inledde den nya M+S alliansen ett arbete att med kraft vända den negativa utvecklingen med ett stort kostnadsöverskott om ca 40 mnkr som identifierats under hösten 2014.
Det resulterade i ett förslag till förändringar med ändrad skolstruktur, neddragningar, men också tillskott, inom en rad områden samt en höjd kommunalskatt med 50 öre. En bäsk men absolut nödvändig medicin för att rätta till den kommunala ekonomin och få styrfart framåt mot mer välfärd. Även föreslogs en kraftig neddragning av investeringar.
I juni beslutade kommunfullmäktige om budgetramar för 2016 och har hösten präglats av fortsatt intensivt arbete med att få alla detaljer på plats så de fastställda ramarna kan hållas. Den definitiva budgeten beslutades i november och nu ser vi framåt.
Vårt näringsliv utvecklas fantastiskt och när jag ser att Ljunghälls väntas nå verkligt rekordgoda vinstsiffror, att Åbro fortsätter göra mycket stora investe-ringar, BoKlok tillverka hus till bristningsgränsen och att besöksnäringen fortsätter i rekordfart, då är det roligt att vara vimmerbybo.
Vi har fått många flyende från krig och andra faror som kommit till Vimmerby i höst. Det är en utmaning för oss alla och som jag tycker alla visat en mycket god vilja att ställa upp.
Micael Glennfalk fick på grund av ohälsa lämna sitt tunga politiska uppdrag – tack Micael för dina insatser i år och tidigare för Vimmerby. Flera andra politiker har också lämnat under året. Det har inte alltid blivit som ni tänkt – men tack för det ni tillfört. Tack till alla förtroendevalda som fortsatt ger tid, energi och engagemang för ett bättre Vimmerby. Till kommunledning, all ledningspersonal och alla medarbetare, ett stort tack.
Till er alla medborgare, nyanlända som bor hos oss och alla andra önskar jag
God Jul och Gott Nytt År