fredag 9 november 2018

Framgånsrika regioner och utveckling


Här kommer några noteringar från Regiondagarna 8-9 november.

Tillväxt är ett begrepp som är ett mål i många sammanhang. Varför tillväxt? Det är egentligen inte hållbart eller realistiskt. I Sverige är mer än häften av kommunerna krympande, men det behöver inte betyda försämring. Det viktiga är i stället att skapa utveckling och dynamik att hantera förändring.

På plats var den OECD analytiker som studerat Småland, Öland, Blekinge 20112 och nu gjort en uppföljning på hur regionen hanterat de olika förslag och synpunkter som lämnades 2012. En mycket intressant föredragning med många tänkvärda slutsatser.

För det första poängteras att regionen gjort mycket bra och har fått till stånd utveckling och samordning inom turistnäringen och trafiksystemen i sydöstra Sverige. Fortfarande finns brister i norra Kalmar län (läs Stångådalsbanan).

Sedan finns många utmaningar kvar för regionen.

Vi är mycket dåliga på att synas utåt, i Europa och även i Sverige. Vi har alla möjligheter att kaxa till oss, här finns många kvalitéer med närhet till Europa. Men också få nuvarande befolkning att ta större nytta och uppskattning av alla värden som finns.

Fyra nyckelområden att jobba vidare med lyftes fram.

-          Digitalisering är oerhört viktig och ett måste för framtida utveckling.

-          Samverkan och samarbeten också över traditionella gränser.

-          Tillvarata all kreativitet och innovativa idéer. Låt industri och näringar växa och sluta upp med jante. Höj värdekedjan av det vi gör inom regionen.

-          Höj utbildningsnivå och kompetens. Ta tillvara alla invandrare och deras styrkor. Sverige har tyvärr låg produktivitet som behöver förbättras. Betyder inte jobba mer, men jobba smartare.

-          Planera för framtida strukturer men var flexibel. Strunta i stela planer det blir aldrig som man tror ändå. Däremot vet vi att befolkningen är åldrande i regionen här behövs långsiktighet i strukturer (som vård, omsorg och boenden).

-          Hjälp varandra, häng på framgångar, bjud på framgångar. Ta rygg – samverka, bygg tillit.

fredag 26 oktober 2018

Planer, tomter, byggnation och fastigheter.


Just nu handlar mycket i kommunen om rubricerade ämnen.

Många detaljplaner är nu på väg fram. Tre antogs av kommunfullmäktige förra veckan och ytterligare ett knappt tiotal läggs fram för antagande inom kort. Det handlar om många attraktiva tomter där en och upp till sex bostäder kan uppföras.

Nu ligger de två tomterna i Kohagen ute till försäljning. Tomterna är på ca 1300 m2 och är till salu för 250 kkr eller högstbjudande. Titta gärna på Sparbankens Fastighetsbyrå varigenom de säljs. För de som vill bygga flerbostadshus finns flera tomter att välja på bla i Nosshult och Kohagen. FB bostad har också köpt till ytterligare mark och påbörjar snart byggnation av etapp två.

Nu är också alla industri/handelstomter i södra Ceosområdet sålda och flera byggnationer är påbörjade eller startar inom kort. Som följd av detta har vi också höjt tempot i färdigställande av Krönsmon och lägger in exploateringsutrymme i budget 2019.

fredag 12 oktober 2018

Många viktiga frågor


Vi har många viktiga frågor framför oss och vi har genom media berättat om våra prioriteringar i Vimmerbyalliansen. Det är fortsatt viktigt att de ekonomiska förutsättningarna styr vårt handlingsutrymme. Det innebär också att ska vi göra nya satsningar så måste kanske omprioriteringar göras i befintliga verksamheter. Om så behövs måste det ske i en mycket djupare och bättre dialog än jag i tidigare majoritet förmått. Iver, men också tryck från vår bank, kommuninvest, resulterade i förslag som kom att presenteras som överraskande och ogenomtänkta. Även om så inte var fallet så ska tågordningen bli en annan framöver.

Att tillskapa nya lokaler för förskolan är mycket viktigt och det är idag både en dyr och svårarbetad verksamhet vi driver. Omsorgen kräver också fler platser.

Fortsatt bedömer jag bostadsbyggande som en av de viktigaste faktorerna för hela kommunens utveckling och välfärd. Det är glädjande att det fortsatt finns stort intresse från externa byggare och här måste vi få resultat.

Jag har idag lyssnat till ett föredrag om hur vi skapar bättre arbetsvillkor och trivsammare arbetsplatser. Ett viktigt budskap var att inte beklag och gnälla över det som sker utan att acceptera även om man inte gillar eller tycker det är helt rätt. Alternativet är att påverka det som sker. Förändringar kommer vi inte ifrån. Hade vi inte accepterat förändringar de senaste 50 åren hade vi varken haft mobiltelefoner, internet eller framväxande solenergi.

 På måndag kväll i nästa vecka samlas nyvalda kommunfullmäktige för första gången. Det ska bli stimulerande att möta nya personer och jag tror vi har en riktigt bra mandatperiod framför oss.


fredag 5 oktober 2018

En ny majoritet


Det står klart att Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna bildar allians och tar över styret i Vimmerby kommun med egen majoritet. Vi kommer efter att våra respektive partigrupper informerats och sanktionerat de överenskommelser som träffats om politik och fördelning av olika roller, att presentera utfallet.

Kommunen står fortfarande inför många utmaningar såsom ekonomi, bostäder och infrastruktur. Men det finns också många goda möjligheter då stora satsningar gjorts inom mark för företag och bostäder, besöksnäring och samverkan kring Astrid Lindgrenfrågor och möjlighete till fördjupad samverkan och dialog genom Allas Vimmerby.

Jag tar nu ett par dagar ledigt i början av nästa vecka för att få rekreation som älgjägare.

fredag 28 september 2018

Händelser i Vimmerby


I tisdags stördes Astrid Lindgrensskolan av en aktion från den nazistiska våldsbejakande  organisationen NMR, Nordisk Motståndsrörelse. Det är djupt oroande att deras åsikter har fäste och att de kommer till yttring i Vimmerby. Så mycket mer angeläget är det då att kommunstyrelsen redan på tisdag den 2 oktober kommer att föreslå kommunfullmäktige anta en Policy mot främlingsfientlighet och Handlingsplan mot våldbejakande extremism. Vi måste alla med våra demokratiska medel hjälpas åt att hålla tillbaka dessa krafter men ändå förstå hur viktig åsikts- och yttrandefrihet är i ett fritt land.

På tisdag kommer också upp till beslut att Vimmerby kommun ska delta i det Campusprojekt för ökade insatser med högskoleutbildningar i vår kommun. Vi avser satsa 0,8 mnkr per år i ett treårigt projekt tillsammans med Västervik och Hultsfred kommuner där Regionen och lokala bankstiftelser förväntas vara medfinansiärer. Det här är at största vikt för vårt näringsliv och våra invånare att utveckla och stärka kunskapsnivåerna i kommunen. Våra Campus har i våras tecknat avtal om utbildningar med Linköpings Universitet som positivt medverkar i projektet.

Kommunvalet i Vimmerby gav de tre allianspartierna Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna möjlighet att bilda en gemensam majoritet. Arbete och överläggningar pågår att realisera en sådan allians och jag ser fram mot att med respekt och samsyn delta i en sådan allians.

fredag 21 september 2018

Grattis Astrid Lindgrens Värld


För tio år sedan gick debatten hög att Vimmerby kommun sålde huvuddelen av bolaget Astrid Lindgrens Värld AB till Saltkråkan AB, eller egentligen familjen Astrid Lindgren. Jag var själv en av de starka förespråkarna och deltog i flera debatter om försäljningen. Det var en usel affär för kommunkassan, nu kommer pengar och verksamhet att flytta från Vimmerby. Intresseorganisationen Nya Välfärden anmälde kommunen till EU-domstolen, ekonomer och fd ägaren Curth Wrigfors var emot. Den gången stod vi emot opinionen och jag kan bara säga hur rätt det blivit.

Att få kritik från de många som inte lyfter perspektivet till en helhet där alla trådar ska gå ihop känns nu igen i lokalisering av byggnationer av olika slag, i att ha markberedskap ta emot företagsetableringar eller att rusta kommunen för stabil fiberinfrastruktur.

Våren 2017 överlät kommunen fastigheterna på Näs och Kohagenområdet till Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Samtidigt köpte Astrid Lindgrens Värld AB driftbolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB för en krona av kommunen. Kommunen hade under tio år tillskjutet medel om ca 30 mnkr för uppbyggnad och utveckling. Nu har möjligheten till samordning och utveckling tagits över av Astrid Lindgrens Värld som jag har mycket goda förhoppningar kommer att framgångsrikt driva verksamheten.

Jag gratulerar Astrid Lindgrens Värld till alla framgångar och uppmärksammar särskilt idag att vi i Vimmerby har Sveriges bästa besöksmål och Sveriges näst starkaste varumärke alla kategorier, just Astrid Lindgrens Värld.

fredag 7 september 2018

Mina viktigaste frågor


Självklart är en god välfärd som alla får del av det gemensamma samhällets viktigaste uppgift.

En god välfärd är hög tillgänglighet, gott bemötande i alla led till hög kvalité. Men här inryms också de viktiga aspekterna service och trygghet. För att leva upp till detta behövs väl utbyggd infrastruktur, kunniga och glada medarbetare, ansvarstagande och tillitsfulla beslutsfattare. Tryggheten måste öka genom fler poliser, kortare köer i sjukvården och hårdare tag mot brottsligheten, te x med övervakningskameror.

Att hålla en god välfärd på den nivå jag vill ha kräver resurser. Det kräver företagande och jobb, industrimark och bostadstomter som möjliggör för växande företag och nyetableringar. Men det är också viktigt att resurserna används effektivt, vi har fortfarande mer att göra i den kommunala sektorn.

Men min viktigaste fråga är ändå att alla människor trivs och kan utvecklas. Därför krävs valmöjligheter och att man kan få mer i plånboken med lägre skatter, tillgång till utbildning, att vara en del av samhället och ha ett meningsfullt liv.

Jag vill att Vimmerby, hela Vimmerby, ska sjuda av möjligheter och hoppfullhet. Och DU – rösta på söndag.