fredag 16 februari 2018

Ännu fler händelser

 
För mig var naturligtvis moderaternas fastställande av valsedel till höstens kommunfullmäktigeval en viktig händelse. Vi hade en bra stämma med tjugotalet närvarande medlemmar där de flesta av oss kandidater gjorde en presentation av oss och vad vi ser för viktiga frågor framöver.  

Själv lyfte jag fram följande som jag ser viktiga frågor för Vimmerby framöver:

·        Ordning och reda. I ekonomi, samhälle, organisation osv.

·        Vi är ett Vimmerby. Med stad, orter och bygd.

·        Ökad framförhållning och beredskap. I planer, investeringar, händelser.

·        Stärkt samverkan. Mellan medborgare, olika grupper, kommuner osv.

·        Externa investerare. Välkomna intressenter som vill bygga och satsa.

·        Externa utförare. Mångfald ökar kvalitén och stärker välfärden.

·        Sänkt kommunalskatt. Vi ska om fyra år vara på nedre delen i Kalmar län. 

Jag uttryckte också att jag vill delta i en ledningsduglig och handlingsinriktad majoritet, i första hand en borgerlig alliansmajoritet. 

Det räckte dock inte hela vägen fram och jag blev placerad på vår valsedels andra plats efter Marie Nicholson och jag tycker att det är jätteroligt att vi har sådan bredd. Marie är duktig och entusiastisk. Vi två kommer kunna driva valrörelsen tillsammans och framåt på ett bra sätt också med alla andra engagerade moderater. 

I veckan har vi haft viktiga möten om framtida organisation för Vimmerby Fiber som nu går vidare för slutbehandling i ett extra KS-sammanträde på måndag och sedan till fullmäktige för beslut redan nu den 26 februari. Viktigt att vi nu får en bra styrning och ledning för Vimmerby Fiber med Vimmerby Energi och Miljö hållande i rodret.

I onsdags deltog jag i att uppmärksamma de som varit anställda i tjugofem år i kommunen. Jag tackade för alla deras insatser och påpekade att det är tjugofem år i medborgarnas tjänst för välfärden och samhället. Det är inte kommunen som utför välfärden utan det är alla ni engagerade och duktiga medarbetare.

Nästa vecka är det sportlov och lite lägre tempo även för mig. Några sammanträden och några intressanta framtidsinriktade möten finns inbokade men bara två kvällsmöten.

torsdag 8 februari 2018

Det fortsätter hända saker

Även denna vecka har varit händelserik. Som jag skrev förra veckan så har vi haft besök från vår partnerort Mukono i Uganda. Flera av besökarna har aldrig tidigare upplevt snö så söndagens besök i Kisas skidanläggning var en annorlunda upplevelse. Vi har haft flera givande möten om hur vi kan medverka i Mukonos utveckling. Mukono har ca 200.000 invånare och 75% är upp till 35 år gamla. En viktig aktivitet att få fler i sysselsättning är att ungdomarna tillverkar olika produkter och Vimmerbys Rotaryklubbar stödjer uppbyggnaden av en utställning/försäljnings butik för dem. Ett urval av produkter har vi fått att visa upp och sälja på fritidsgården Fabriken i Vimmerby. Välkommen dit och se deras arbeten.

Mycket tid i veckan har också ägnats åt bostadsbyggande, från det första spadtaget i kvarteret Stören till sammanträffande med byggföretag som är intresserade att satsa i Vimmerby. Fortfarande är en trång sektor att kunna erbjuda lämplig mark att bygga på. Därför har vi nu i Vimmerby mer än 40 detaljplaner under framtagande, fler än Västervik och Oskarshamn har tillsammans. Vi har också haft möte med ledningen för lantmäteriet i regionen som är införstådda med problemet och verkligen gör vad man kan för att få ned handläggningstiderna. Tyvärr är ofta ansökningar ofullständiga, något vi också känner igen från bygglovsansökningar. Vi måste alla hjälpas åt för att förbättra situationen, snart kan intresset försvinna för att bygga i Vimmerby.

Nästa vecka håller moderaterna i Vimmerby årsmöte och kommer att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige. Vi har många namn och flera är nya, det ska bli spännande att se hur medlemmarna fastställer listan.

fredag 2 februari 2018

Det händer saker

Nu har en överenskommelse träffats om förändring av sophämtningen i kommunen. Från den 1 april tas den över av GDL från Renonorden. Det är viktigt att notera att problemen inte har någon koppling till det nya tvåkärlssystemet utan är att finna i andra orsaker.

På måndag tas det första spadtaget i bygget av 16 bostadsrättslägenheter i kvarteret Stören. Ansvarig för byggnationen är det Göteborgsbaserade bostadsföretaget FB bostäder som också i en andra etapp kommer att bygga ytterligare 12 bostadsrätter i samma kvarter. Det är många lokala bygg och entreprenadföretag som får uppdrag att utföra arbeten. Så kommer exempelvis Gilbert Gustafsson kommer att stå för rivning av befintliga byggnader och markarbeten samt kommer Byggklason att utföra byggnationen.

På tisdag sammanträder kommunstyrelsen då beslut väntas fattas att sälja Pelarne skola till den nybildade föreningen Träffpunkt Körsbärskullen. Priset är satt till symboliska en krona och jag ser fram mot att vi kan slutföra överlåtelsen i god och framåtblickande anda. Ett annat ärende som kommer upp är en tioårig upplåtelse av Ulfveskog till Södra Vi IF, som möjliggör en storsatsning på anläggningen och löparbanor till glädje för hela kommunens friidrottare.

Under hela nästa vecka kommer vi att ha besök av kommunledning, politiker och tjänstemän, samt ungdomar från vår samarbetskommun Mukono i Uganda, med Borgmästare George F Kagimo i spetsen. Det projekt vi nu startat upp syftar till att få fler ungdomar i sysselsättning, antingen genom anställning eller eget företagande. Projektet finansieras genom svenskt bistånd och ska främst ge positiva effekter i Mukono men också vara främjande för oss i Vimmerby. Veckans program är intensivt och många i kommunen liksom Vimmerby- ungdomar kommer att vara engagerade. Följ vad som händer på kommunens hemsida och facebook.

fredag 26 januari 2018

Ordning och reda

Ett måtto som för mig är väldigt viktigt. Ordning och reda vill jag se genomsyra hela samhället såväl offentlig verksamhet som övriga samhället. För mig innefattas värdeorden ansvar, mod och fantasi mycket väl av ordning och reda.

I min dagliga gärning som kommunalråd är ordning och reda i ekonomin lika viktigt som ordning och reda i den välfärd som erbjuds. Ordning och reda ska vi ha på gator och torg liksom vid våra sjöar och i skog och mark. Ordning och reda förutsätter att man har en linje i sitt arbete och att man håller fast i sina beslut, men också att man tar intryck och accepterar förändring.

Förnya utveckla, tänka och göra nytt är viktigt för att utveckla samhället. Beredskap och handling i nya förändrade situationer. Sitt inte fast i det gamla.

Men hur kan man säga så när omvärlden är så föränderlig och turbulent? Ska inte kreativitet, spontanitet och prövande av nya idéer tillåtas? Jo absolut, men det ska inte ske under kaotiska former som tar sig uttryck i våld, övergrepp eller fusk. Förnya utveckla, tänka och göra nytt är viktigt för att utveckla samhället. Det krävs beredskap och handling i nya förändrade situationer och att inte sitta fast i det gamla.

                                              ------ ** ------

Linnea Vellet och Torsten Bergman gjorde i gårdagens semifinal i vi i femman en fantastisk insats. Ett stort Grattis att ni tog er ända hit, och era kamrater och lärare förtjänar också allt beröm. Lycka till framöver!

 

fredag 19 januari 2018

Reflektioner

Har just avslutat det tredje mötet med aktörer som presenterat sina möjligheter att bygga och även driva olika typer av vård- och omsorgsboenden i Vimmerby kommun. Givande möten alla tre och det har lagts mycket förarbete för att på ett attraktivt sätt presentera idéer för oss. Vi ska nu i partierna (M, S, C har varit representerade vid mötena) och i socialförvaltningen (som varit representerad) diskutera de olika förslagen.

Jag ser med förväntan fram mot att Vimmerby Tidning får ny ägare och tror att det blir positivt för läsare och tidningens medarbetare. Dagstidningar är ett media som är under stora strukturella utmaningar och då är det viktigt att finnas i en bred kontext vilket den nye ägaren erbjuder. Samtidigt ett tack till familjen Ingemarsson som framgångsrikt drivit Vimmerby Tidning till det den är idag.

Nu kan alla ni som har möjlighet få friskvårdbidrag från er arbetsgivare, tex alla anställda i Vimmerby kommun, glädjas åt att det efter en dom nu står klart att också sporterna golf, ridning, utförsåkning och segling ska omfattas av friskvårdsbidraget.

fredag 12 januari 2018

Viktiga möten

I veckan som gått har flera viktiga möten skett och i veckan som kommer blir det än mer intressanta möten.

I måndags hade vi sedvanligt beredningsmöte då vi tar ställning till ärendens handläggning, prioriteringar och inriktning. Detta för att ge tjänstemännen rätt utgångsläge och insikt i hur majoriteten resonerar i olika frågor. Eftermiddagen fortsatte med dialogmöte med plan, samhällsbyggnad, VEMAB, kommunchef, kommunalråd och oppositionsråd om pågående detaljplaner, mark- och fastighetsfrågor. Ett avstämningsmöte vi har en gång i månaden och som också ger varandra vägledning i våra arbeten.

Tisdag kommunstyrelsesammanträde. Media har rapporterat från alla de viktiga beslut som fattades och som i flera fall ska slutligt avgöras av kommunfullmäktige. Ärendelistan finns på kommunens hemsida.

Nästa vecka strategimöte med Turistbyrån på måndag. Tisdag är det arbetsutskottsammanträde med också flera viktiga frågor att bereda. Själv kommer jag inte att delta i detta möte då jag medverkar i en partistrategidag för landets moderata ordförande i kommuner och landsting med partiledning och andra. Onsdag inspirationsmöte att förbättra företagsklimatet med Visita och Svenskt Näringsliv som arrangörer. Torsdag och fredag har vi tre olika aktörer här som vill presentera sina möjligheter att bygga olika typer av vård- och omsorgsboenden i kommunen. Spännande och roligt att så många externa aktörer får upp ögonen för Vimmerby som en framtidsstad att satsa på.

fredag 5 januari 2018

2018 är här


Vad kommer att hända 2018, skrev jag i mitt sista inlägg förra året. Redan har mycket hunnit hända. Ute i världen har det tinat mellan Nord- och Sydkorea. En telefonlinje har öppnats och möte har bokats. Jag ser öppenhet och dialog som bästa verktygen för att nå resultat och framgång. Michael Wolffs bok om Donald Trump gavs ut häromdagen och innehåller många obehagliga beskrivningar som stämmer till eftertanke. I Sverige har vi gråväder med mycket nederbörd vilket fått Yxerns vatten är högre än på lång tid.

I Vimmerbypolitiken har krönikor avlöst varandra blandat med egna förskönande debattinlägg om sakers tillstånd. Nästa vecka börjar de politiska mötena och vi moderater träffas i Stadshuset på måndag kl 17.30. Våra möten är öppna och är du intresserad av vår politik är du välkommen att lyssna och ha synpunkter.

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdag med en 24 ärenden lång föredragningslista. Bland ärendena kan vi se att avtal kring bostadsutvecklingen i kvarteret Stören ska behandlas. Andra ärenden är försäljning av Lilla Ulveberg och inköp av bevattningsanläggning till Ceosområdet. Hela föredragningslistan finns att läsa på kommunens hemsida, www.vimmerby.se

Vi har fått en inbjudan där de fem ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) finansierade demokratiutvecklingsprojekten i Uganda är inbjudna till en utbyteskonferens i Kampala, Uganda den 19-22 mars. Förutom Vimmerby – Mukono är de fyra projekten Robertsfors – Busia, Skellefteå – Jinja, Kalmar – Entebbe och Leksand – Soroti. ICLD är en del av Sida som lägger stor vikt på lokal demokratiutveckling.