onsdag 15 november 2017

Demokratiutveckling i Mukono, Uganda

Idag, onsdag den 15 november åker vi på den första resan i detta projekt till Mukono i Uganda. Jag ingår i projektets styrgrupp. Styrgruppen ansvarar för att ge projektet rätt förutsättningar att lyckas nå sina mål och har dessutom egna mål att arbeta mot. Huvudmålet är att arbeta för att öka förtroendet och inflytandet mellan ungdomar och politiker. Styrgruppen består av tre politiker och en tjänsteman som är samordnare. Projektet ingår i biståndsverksamheten inom Sida.Vi är åter i Sverige fredagen den 24 november.


Läs mer om projektet och de som deltar på denna resa till Mukono på bloggen:


http://www.dagensvimmerby.se/bloggar/e/24/mukono-bloggen/

fredag 10 november 2017

Invånarpanel Vimmerby


Har Du kollat landstingets invånarpanel på webben? Ett sätt att nå många medborgare där man kan svara på frågor från landstinget och göra egna inspel. Jag tror det här är något vi kan ta efter också i Vimmerby kommun. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss och vi behöver många synpunkter från inte bara brukare och medarbetare utan också alla andra som vistas eller är i kontakt med kommunen.
Just nu sitter jag med ytterligare ett markförsäljningsavtal på Östra Ceos för underskrift framför mig. Vi säljer 11.600 kvadratmeter til ett pris av 2.262.000 kronor. Köpare är Eklunds Företagscenter i Södra Vi som jag välkomnar till etablering inom Ceos området. Nu är det hög tid för oss att komma fram med avfart från/till rv 23/34 till industriområde Krönsmon. Kommunen har anlitat projekteringsspecialister i ärendet för att skynda på. I veckan har vi också sålt Ulveberg som nu blir en fin gård för de nya ägarna.
Nästa vecka, på onsdag, reser jag tillsammans med styrgrupp och ungdomar till Mukono i Uganda. Det hela började för drygt 10 år sedan när initiativ togs till ett kommunalt partnerskap mellan Mukono municipality och Vimmerby kommun genom att dåvarande kommunalråd Carl-Axel Centerstig och dåvarande Mayor of Mukono Johnson S. Muyanja undertecknade ett s.k agreement mellan de två kommunerna. I grunden är det ett Sida initiativ att främja demokratisk utveckling i utsatta länder och därför finansieras Vimmerbys medverkan fullt ut med biståndsmedel efter godkänd projektplan.  Sedan dess har ett flertal ungdomar och vuxna träffats för samtal och erfarenhetsutbyten rörande barn – och ungdomars demokratiska, kulturella och etiska rättigheter samtidigt som uppbyggnaden av ett ungdomscenter i Mukono påbörjats och utveckling av allaktivitetshuset Fabriken i Vimmerby fortsatt. Jag ser fram mot att medverka i denna viktiga demokrati process.
Jag önskar alla läsare kommande bra veckor och jag återkommer den  1 december med min blogg.
 
 
 

 

torsdag 2 november 2017

Ett tryggare Vimmerby nu


Vi måste få stopp på inbrott, stölder, rån och överfall. Det är något jag kommer att prioritera i närtid. Jag vill att vi omgående ökar upp gatubelysningen så att alla lampor är tända hela den mörka delen av dygnet, och det ska gälla all kommunal belysning i alla kommunens orter. För att förekomma missförstånd så finns också belysning som Trafikverket ansvarar för, liksom många privata belysningar. Det finns mycket mer att göra men det mesta är en fråga för Regering och Riksdag. Vi moderater agerar kraftfullt för ökade resurser till polis och rättsväsende.

Till trygghet hör också väl fungerande kommunikationer som består av infrastruktur och trafik. Under onsdagen den 1 november samlades ett stort antal förtroendevalda, experter, intressenter, företagare samt landshövdingarna i Östergötlands län Elizabeth Nilsson och Kalmar län Thomas Carlzon i Linköping för en seminariedag att lyfta fram Stångådals- och Tjustbanorna. Här finns utan tvivel stora vinster att göra för näringsliv, universitetsutbildning, besöksnäring och sjukvård. Tyvärr har Trafikverket inte föreslagit en enda krona till dessa banor i förslaget till trafikplan 2020-2028 som nu är på remiss. Det här är ett andra område jag kommer att prioritera i närtid.fredag 27 oktober 2017

Från 16% till 22%.


Från 16% till 22% är Moderaternas förändring i väljaropinionen på tre veckor sedan Ulf Kristersson blev ny partiordförande och partistämman beslutade om många viktiga inriktningar. Opinionssiffror är en flyktig vara men också en viktig indikator och ett kvitto på att man i det stora hela är, gör och vill det medborgarna uppfattar rätt.

Moderaternas partistämma beslutade bland annat:                              
att ta ansvar för ekonomin genom att bekämpa skattefusk och bidragsfusk liksom att de offentliga välfärdssektorn ska vara effektiv,  
att utveckla och förstärka arbetslinjen för fler jobb och fler i arbete,      
att hela Sverige ska leva genom växande företag och starkare transportsystem,                                                                                   
att höja kvalitetskraven inom utbildningssystemet på alla nivåer,          
att trygghet är ledstjärna inom vård, omsorg, rättsväsende och försvar,
att ett hållbart Sverige ska genomsyra politik och beslut.


Under veckan har jag deltagit i flera möten såsom Kommunfullmäktige, inbjudan från Svenskt Näringsliv, Almi och Företagarna samt Styrelsemöte med Regionförbundet.

Viktig information från dessa möten är att strategin om gemensam attraktionskraft för hela Vimmerby kommun enigt antogs (finns på kommunens webbplats), att Vimmerby förbättrat sig på många punkter ur företagarnas perspektiv sedan föregående år, men mycket finns ännu att göra. Att arbetet med att få till en gemensam länsorganisation från 2019 för utveckling, kultur, kollektivtrafik sjukvård osv löper på i en positiv anda.  


Natten mellan lördag och söndag vrider vi tillbaka klockan en timma när sommartiden upphör.

fredag 20 oktober 2017

Regional Utveckling


Onsdag torsdag höll Regionförbundet de årliga regiondagarna som i år hade temana Trendspaning och hur bygger vi för framtiden. Jag hade möjlighet delta halva dagar och det var intressanta insikter jag fick.

Det första seminariet hade den provokativa rubriken ”Det har aldrig gått så långsamt som nu” och ville väcka synsättet att vi hinner allt sämre med i den förändring som sker. Vi är helt enkelt för långsamma. Det är de som spanar, agerar och vågar, ibland på chans som är vinnarna. Det klassiska att springa fort är ingen idé om man inte bestämt sig vart man vill var ett av kärnbudskapen. Ett annat var att ett ledningsmöte bör disponeras så att huvuddelen av tiden ägnas åt framtidsspaning och vägval framåt och en mindre del på analys av vad som redan hänt.

I en nyligen gjord studie vad unga idag oroas mest över så kommer miljöförstöring, terrorism och våld på de tre första platserna. Jobb, ekonomisk trygghet och sjukdom, gamla klassiska oroshärdar, ligger långt ner på listan. Tänkvärt för oss som just nu formar hur vi vill utveckla samhället de kommande fyra åren.

Andra dagen handlade mycket om byggnation i trä och hur vi ska ta tillvara vår stora skogsresurs som finns i Småland. Lena Ek, Södras styrelseordförande, talade om vikten att få boende i större städer att förstå hur värdefull och användbar skogen är i vårt samhälle. Hon liknade skogen vid ett trädgårdsland som blir en bra jämförelse hur man bereder marken, sår, rensar ogräs, gallrar och skördar vid rätt ålder – inte för sent så det blir övermoget. Platscheferna för Hjältevadshus i Hjältevad och Bo Klok i Gullringen deltog och framhöll vikten av kompetensförsörjning och önskan om tågstopp på respektive ort.  

fredag 13 oktober 2017

Den lilla förskolan i den stora.

I veckan har jag deltagit i ett studiebesök på den tre år nya förskolan Solkullen i Gamleby. Fantastiskt. 135 barn i 10 avdelningar med gemensamma matsalar, studierum, lekrum och egna utemiljöer. Förskolan är byggd med ett längsgående luftigt, rymligt ”skepp” där varje avdelning dockas mot som satelliter. Mellan varje enhet är en yttergård med lekplats och därutöver finns grönytor och tillgång till fritidsytor.


Kostdelen består av ett eget tillagningskök där 1,8 tjänst tillagar, serverar och tar hand om allt efterarbete för all kost till barnen. Den allra mesta maten lagas från grunden med lokala råvaror.

Barnen stortrivs på förskolan och kan vara helt i sina egna grupper eller tillsammans med jämnåriga i annan grupp. Innan inflyttning fanns betänklighet mot storleken från några både föräldrar och pedagoger vilket vänt till att man blivit mycket nöjda med resultatet. En stor fördel med den stora enheten är att när man behöver vikarier så sker det så ofta att det kan bli samma personer som får erbjudande och blir bekanta med barn, kollegor och föräldrar. Efter detta besök är det klart för mig att det finns många pedagogiska och verksamhetsmässiga, för att inte tala om ekonomiska, fördelar med många grupper samlade i en stor och välplanerad enhet.   

I en forskningsrapport från Tillväxtverket bekräftas det rätta i Vimmerbys arbete med strategi för ökad attraktionskraft.

I konkurrensen om inflyttare och att öka invånarnas trivsel måste attraktiviteten upprätthållas och stärkas, säger rapporten. Det måste ske utifrån den egna kommunens behov och möjligheter i samklang med förutsättningar och medborgarinflytande. I forskningsstudien pekas på det viktiga hur processen att formulera en målbild genomförs. Sker det enskilt (inom och av kommunen själv) eller interaktivt (samarbete mellan en rad olika aktörer på olika nivåer). Mest framgångsrikt är att välja det interaktiva förhållningssättet.

fredag 6 oktober 2017

Så mycket positivt


När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande för två år sedan trodde jag verkligen inte det skulle vara möjligt. Ett av skolstrukturdebatt sargat Vimmerby som helt plötsligt tog emot ett stort antal flyktingar, har vänt till ett samlat Vimmerby med entusiasm och framgång.

Har just skrivit under tre köpebrev. Två avser tomter på Östra Ceos industriområde och inbringar drygt 3,3 miljoner kronor och det tredje avser Lansen 9 som inbringar knappt 0,4 miljoner kronor. Nu effektueras de positiva nyheter om etableringar i Vimmerby som vi tidigare berättat om i media.

Veckans stora glädjeämne är det fantastiskt goda ekonomiska resultat kommunen presterat perioden januari-augusti 2017, ett överskott om 42,6 mnkr och för kommunkoncernen som innefattar Vimmerby Energi & Miljö och Vimarhem hela 59,6 mnkr. Den prognos vi lämnar för helåret är ett överskott i kommunen om 30 mnkr och för kommunkoncernen 45-50 mnkr.

Eftersom de kommande åren 2018-2020 är utmanande med fler barn i skolan, förhoppningsvis många barn i förskolan och allt fler äldre, behöver vi så väl bra överskott just nu. Förutom driften av våra kärnverksamheter behövs upprustning och återinvesteringar i VA, gator- och vägar liksom fastigheter. Nyinvesteringar i skola särskilda boenden, reningsverk, fiber och infrastruktur är andra angelägna kommande utgiftsområden vi vet kommer

Det är riktigt bra att vi nu har andra än kommunen som intresserar sig för att bygga bostäder och det måste bli externa intressen som i den gemensamma andan att utveckla Vimmerby medverkar i projekt inom utveckling av besöks- och upplevelsesektorn. Jag kan inte nog beundra Saltkråkan för sitt engagemang och handlingskraft i Vimmerby.